Informace pro členy
    Program Stopy
Celoroční hra oddílu Stopa v roce 2017-18

Během školního roku mohou děti získat za různou činnost v oddíle 23 Stop. Každá Stopa má určitou bodovou váhu podle významu, u řady z nich závisí hodnocení na dosaženém výsledku při jejím plnění. Celková maximální hodnota všech Stop je 49 bodů. Za jednotlivé Stopy budou děti dostávat kartičky – Stopy s fotografiemi týkajícími se činnosti oddílu v roce 16-17. Děti, které získají 27 a více bodů, budou pozvány za odměnu na závěrečný tajný výlet na neznámé místo, který se uskuteční koncem května 2018, výlet bude dvoudenní.

1. Hra I, 1-2 body
2. Zelená stezka, zlatý list, 1-3 body
3. Příroda I – stromy, 1-2 body
4. Les plný zvířátek, 3 body
5. Sběr žaludů, 1-2 body
6. Hra II, 1-2 body
7. Příroda II – zvířata, 1-2 body
8. Stezka odvahy, 1-2 body
9. Krmení zvířátek, 1 bod
10. Znalost mapy, 1-3 body
11. Čištění budek, 1-2 bod
12. Čištění studánky, 1-2 body
13. Hledání jara, 1-3 body
14. Orientace v přírodě, 1-2 body
15. Hra III, 1-2 body
16. Hra IV, 1-2 body
17. Hra V. 1-2 body
18. Úklid lesa, 1-3 body
19. Příroda III – kytičky, 1-2 body
20. Orientační běh, 1-2 body
21. Orientace v přírodě, 1-2 body
22. Běh naděje, 1 bod
23. Zpráva o akci – zápis do kroniky, 1-2 body

Petr
Program oddílu Stopa podzim 2017

Schůzky oddílu se konají vždy v pondělí od 16.30 do 18.00, sraz je u školy. Po celovíkendových akcích zpravidla schůzky nejsou. Činnost je orientována do lesa podle počasí i v zimních měsících. Konkrétní náplň se může měnit v závislosti na počasí a zaneprázdněnosti vedoucích. Děti si na schůzky musí nosit za špatného počasí přezůvky do školy a v období zimního času baterku do lesa a dostatečné oblečení. Za špatného počasí je schůzka ve škole – v zapůjčené třídě.
Informace o oddíle spolu se všemi materiály, které děti dostávají, lze najít na našich internetových stránkách www.stopa-csop.cz. Spojení na vedoucí je e-mail: petr.machac@stopa-csop.cz, dále telefonní čísla 773503600 (Petr Macháč), 777171392 (Marie Macháčová) a 720134494 (David Trojan). Děti registrované v oddíle jsou členy organizace Mladí ochránci přírody (MOP), vybíráme na celoroční činnost členský příspěvek ve výši 400,- Kč na rok, prosíme o jeho uhrazení do konce září, pro nováčky společně s registračním listem (přihláška do oddílu). Po registraci jsou děti na našich akcích úrazově pojištěny.
V programu je uveden jarní květnový výjezd oddílu a dále termín letního tábora 2018. K táboru upozorňujeme, že vezmeme pouze ty děti, které s námi byly alespoň na jednom víkendovém výletě nebo na některém z předchozích táborů.

4.9. – první schůzka
6.9. – veletrh kroužků
9.9. – akce pro děti v Zelenči
11.9. – drobné hry
18.9. – zahájení celoroční soutěže o Stopy – hra I – získání Stopy č. 1
22.-24.9. – sraz oddílů – pouze pro děti od 8 třídy
23.9. - Zelená stezka v Šárce – získání Stopy č. 2
25.9. – příroda I – stromy, získání Stopy č. 3
2.10. – příprava akce Les plný zvířátek
7.10. – akce Les plný zvířátek – získání Stopy č. 4
9.10. – sběr žaludů – získání Stopy č. 5
13. – 15. 10. - víkendový výjezd do Vlašimi
16.10. – schůzka není
23.10. – hra II – získání Stopy č. 6
30.10. – příroda II – zvířata – získání Stopy č. 7
6.11. – drobné hry
13.11. – drobné hry
16.-19.11. – víkendový výjezd do Sedmihorek
20.11. – schůzka není
27.11. – příprava na stezku odvahy – orientace v noční přírodě
2.12. - Jednodenní výlet
4.12. – Mikulášská schůzka
11.12. – stezka odvahy – získání Stopy č. 8
16.12. – krmení ptáčků v lese, sraz v 14.00 hod u školy, konec cca v 15.00 hod u školy – získání Stopy č. 9
18.12. – schůzka není.
Vybrané akce v roce 2018:
13.1. – novoroční výlet
7.4. – výlet hledání jara
27.4.-1. 5. jarní výjezd do Skleného
30.6. – 7.7. tábor oddílu v Kunžaku

Petr
Změny a doplnění programu oddílu Stopa

1. Akce pro mateřskou školu se bude konat již v sobotu 7. 10. Na akci budeme potřebovat všechny děti z oddílu. Starší budou na jednotlivých stanovištích podle dohody a mladší budou podle potřeby na stanovištích, případně budou po trase doprovázet skupinky malých dětí.
Sraz na akci bude ve 13 hod na kraji lesa u asfaltové lesní silnice směrem k bývalému vojenskému objektu, konec se předpokládá v 16 hodin. Sebou budou potřebovat děti dostatečné oblečení podle počasí, pláštěnku, svačinu, případně dle dohody potřeby na jednotlivá stanoviště. Akce se koná za každého počasí.
2. O jarním víkendovém výjezdu nepojedeme na Šumavu, ale do Skleného u Nového města na Moravě v termínu od 27.4. do 1.5. 2018.

Petr


poslední změna: 12. října 2o16  |  jste návštěvník číslo: 387633o    
webmaster: Capy  |  design: Ange Advertising creation 2oo3