Naučná stezka Klánovickým lesem
    Golf Klánovice
        Na golfových hřištích v Klánovicích se začalo hrát v roce 1937. Pozemky na hřiště věnoval Golf clubu Praha kní¬že Lichtenstein a vlastní práce financoval baron Ringhoffer. Do začátku 2. světové války byla postavena budova, která ob¬sahovala klubovny s restaurací. Dále bylo vybudováno 6 hra¬cích ploch dlouhých 200 m a širokých 50 m. Za války byl provoz golfových hřišť značně omezen, ale stále se hrálo. Po válce se začala budovat další plánovaná hřiště až do počtu 18 jamek. Zdejší golfová hřiště si získala světovou proslu¬lost, hrály se zde velké turnaje a mezinárodní golfová mist¬rovství. V roce 1950 byl Golf club Praha zrušen a golf se jako buržoazní přežitek přestal hrát. V té době byla hřiště téměř dokončena, měla se rozprostírat na ploše 86 ha.
        Většina herních ploch byla postupně rozorána a zalesně¬na. Budovu převzalo ČSTV a byla zde pořádána soustředění sportovců a trenérů různých sportů (judisté, fotbalisté, po¬zemní hokejisté a další).
        V roce 1991 byl objekt vrácen obnovenému Golf clubu Praha, který začal připravovat výstavbu nových golfo¬vých hřišť, která měla mít opět 18 jamek. Z realizace tohoto projektu však sešlo. V nedávné době koupila společnost Forest golf resort Praha a.s. od Golf clubu Praha původní budovu včetně cca 2 ha pozemků. Na těchto pozemcích jsou provozovány kurzy golfu. Současně jsou připravovány plány na výstavbu nového hřiště.
        ZO ČSOP Stopa Klánovice s výstavbou nových hřišť na úkor lesa nesouhlasí. Výstavbu považujeme za nevratný zásah do celistvosti lesa, který zásadním způsobem ovlivní biotop lesa a ohrozí lesní porosty v blízkosti hracích ploch.
        Konec naučné stezky je u zastávky ČD Klánovice ve vzdá¬lenosti cca 0,7 km po modré turistické značce.


poslední změna: 12. října 2o16  |  jste návštěvník číslo: 387633o    
webmaster: Capy  |  design: Ange Advertising creation 2oo3