Naučná stezka Klánovickým lesem
    Dětské sportoviště
        Dětské sportoviště je součástí naučné stezky Klánovickým lesem. Vzniklo v první řadě díky klánovickému občanu panu Michalu Voráčkovi a jeho Nadaci pro obnovu a rozvoj, kteří věnovali finanční prostředky na jeho realizaci a následnou údržbu. Záměrem bylo vybudovat na stezce zařízení, které by sloužilo dětem, které absolvují naučnou stezku s rodiči. Dále bylo hřiště určeno i klánovickým dětem, a proto bylo umístěno do této lokality na kraj Klánovic k lesní silnici, která slouží jako promenáda. Prvky sportoviště (houpačky a kladina) jsou určeny jen dětem, prosíme dospělé, aby je nepřetěžovali svou vahou.
        Začátek a konec naučné stezky Klánovickým lesem je u železniční zastávky Praha Klánovice. Naučná stezka nemá své vlastní značení, je vedena po běžně turisticky značených cestách - nejprve po červené, pak po zelené a nakonec po modré turistické značce. K zaniklé vesnici Žák (zastávky č. 3 a 4) a k tomuto dětskému sportovišti jsou provedeny odbočky. Celková délka trasy je 12,5 km.

        Seznam zastávek naučné stezky:
 1. Plán stezky
 2. Zaniklé vesnice Hol a Lhota
 3. Zaniklá vesnice Žák
 4. Pověst o zvonech ze Žáku
 5. Historie Klánovického lesa
 6. Flóra a fauna v Klánovickém lese
 7. Z historie Klánovic
 8. Václav Klán - zakladatel Klánovic
 9. Zaniklá vesnice Slavětice
 10. Golf Klánovice
 11. Historie obce Újezda nad Lesy
 12. Historie města Úvaly
 13. Historie obce Jirny
 14. Historie obce Šestajovice
 15. Dětské sportoviště
        Prosíme návštěvníky Klánovického lesa, aby se zde chovali ukázněně a neničili přírodu, značení a vybavení této naučné stezky i ostatních turistických cest.
        Naučnou stezku navrhla, vytyčila a udržuje ZO ČSOP Stopa Klánovice spolu se svým dětským oddílem Stopa za finanční podpory pana Voráčka. Ke stezce je zpracována podrobná brožura s texty všech zastávek a některými doplňujícími údaji.

        (Tato zastávka byla textem vybavena před realizací zastávek č. 16 a 17)poslední změna: 12. října 2o16  |  jste návštěvník číslo: 387633o    
webmaster: Capy  |  design: Ange Advertising creation 2oo3