Naučná stezka Klánovickým lesem
    Historie Klánovického lesa
        Ve středověku se v oblasti nynějšího Klánovického lesa (nazývaný též Vidrholec nebo Fidrholec) nacházelo několik vesnic: Hol, Lhota nad Úvalem (v některých pramenech nazývaná Vidrholec), Slavětice a Žák spolu s řadou rybníků, polí a lesů. Po zániku těchto vsí v 16. a 17. století tu vzniká souvislý les, kterým procházela důležitá zemská stezka z Prahy na Moravu (dnešní statní silnice Praha-Kolín).
        Koncem 16. století byl zaznamenán poslední pokus o kolonizaci Vidrholce. Jaroslav Smiřický se v roce 1589 ujal panství Kolodějského, pod které patřila část lesa Vidrholce, a pokusil se osídlit zdejší oblast. Zůstalo však jen u plánů a třicetiletá válka tento pokus definitivně překazila. Zdejší málo úrodná pole se přestala obdělávat již před třicetiletou válkou a následkem toho pustly i osady.
        Po třicetileté válce hledali ve zbytcích opuštěných osad útulek zběhové od vojska a různí zbojníci a lapkové. Lupiči zde v jednu dobu tvořili nebezpečnou družinu Petrovských, jejichž jméno bylo převzato k pohádce Zvířátka a Petrovští. Na obranu před lupiči byly na místech bývalých vsí postaveny myslivny. Výjimku tvoří myslivna na Štamberku, kolem které jste procházeli. Ta zde byla postavena až v roce 1845 po zbudování železniční trati. Před tím stávala stará hájovna v místech bývalého Žáku.
        Dvacátého srpna 1845 projel po trati zbudované napříč Klánovickým lesem první vlak řízený jejím stavitelem Janem Pernerem. V důsledku výstavby dráhy byly vypuštěny rybníky Žák, Holský a Slavětický. Převážná část pozemků Klánovického lesa patřila v té době k panství Lichtensteinskému. V roce 1874 odkupuje část pozemků pan Klán a od roku 1878 zde začíná vznikat nová osada s názvem Klánovice.
        Dále pokračuje trasa naučné stezky po zelené turistické značce, po cca 1,2 km dojdete k zastávce č. 6.poslední změna: 12. října 2o16  |  jste návštěvník číslo: 387633o    
webmaster: Capy  |  design: Ange Advertising creation 2oo3