Naučná stezka Klánovickým lesem
    Zaniklá vesnice Slavětice
        Samota, v jejíž blízkosti stojíte, se nazývá Nové Dvory, někdy také Nový Dvůr. Jedná se o bývalý poplužní dvůr, později lichtensteinskou myslivnu. V této myslivně bylo umístěno ředitelství celého zdejšího lichtensteinského polesí. Ve středověku stávala na tomto místě tvrz Slavětice s velkou okrouhlou věží a se stejnojmennou vesnicí. První zmínka o Slavěticích je z roku 1227, kdy jsou šlechtickým rodem Hrabišických darovány klášteru na Zderaze v Praze. Tento klášter Slavětice v roce 1419 zastavil. Dále Slavětice několikrát změnily majitele, v roce 1543 je křížovníci ze Zderazského kláštera vyplatili zpět.
        Z roku 1545 je dochována zmínka již jen o samotné tvrzi bez vesnice a v roce 1586 je už Slavětická tvrz uváděna jako pustá. Poslední zmínka o existenci věže této tvrze je z roku 1589. Novější zprávy o Slavěticích již nejsou.
        Později byla zdejší oblast připojena ke kolodějskému panství (majetek rodu lichtensteinského). Na místě bývalé tvrze byl postaven výše zmíněný poplužní dvůr. Jižně od Slavětic byl velký rybník, kterému po zániku obce zůstalo jméno Slavětický. Rybník byl zrušen při stavbě trati. Počátek jeho hráze leží cca 500 m jižně od tohoto místa. Hráz je také vidět z vlaku vpravo ve směru jízdy při cestě z Klánovic do Prahy. Slavětický rybník byl největší z rybníků ležících na území dnešního Klánovického lesa.
        Dále vede trasa naučné stezky po modré turistické značce směrem ke Klánovicím. Zastávka č. 10 je ve vzdálenosti cca 1 km.poslední změna: 12. října 2o16  |  jste návštěvník číslo: 387633o    
webmaster: Capy  |  design: Ange Advertising creation 2oo3