Výroční zpráva za rok 2oo7
    16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 1o | o9 | o8 | o7 | 
Kontakt: Členská základna:
 • 12 členů starších 18 let
 • 31 dětí v oddílu Stopa
Hlavní oblasti činnosti: Činnost v roce 2oo7:
 • Práce s dětmi a mládeží v oddíle Stopa:
  • Činnost oddílu Stopa vycházela z pravidelných schůzek konaných vždy v pondělí od 16.30 hod. Za příznivého počasí se schůzky konaly v lese, za nepříznivého počasí v propůjčené třídě ZŠ Klánovice, kam chodíme s dětmi opravdu zřídka – i za tmy se dá pro děti vymyslet činnost do lesa. Základem schůzek (za tento kalendářní rok jsme jich pro děti uspořádali celkem 29) byly hry zaměřené na přírodu, ale i další činnost jako čištění ptačích budek v lese, drobné práce na naučné stezce a úklid části trasy stezky, čištění studánky, práce s mapou a další aktivity.
  • Ve školním roce 2006/2007 byla pro děti opět organizována celoroční hra o Stopy. Děti dostávaly za splnění různých úkolů či účast na vybraných akcích lístečky – Stopy, kterých bylo celkem 20 s různou bodovou váhou (celkem se jedná o 40 bodů). Závěrem školního roku byl pro děti, které získaly minimálně 25 bodů, organizován za odměnu tajný výlet, který byl tentokrát nasměrován na posázavskou stezku v úseku od Davle do Kamenného přívozu – pozvánku na tento výlet dostalo 22 dětí. Ve školním roce 2007/2008 jsme celoroční hru zahájili opět podle obdobných pravidel. Jednotlivé kartičky jsou vytvořeny z fotografií činnosti oddílu z loňského roku. Do konce roku 2006 děti měly možnost získat 7 Stop.
  • 13.1. Tradiční novoroční výlet vlakem do Úval a pěšky zpět podél Výmoly ke Květnické studánce a lesem do Klánovic. Tímto výletem zahajujeme turistickou sezónu. Výlet byl zpestřen hrou a vařením čaje na lihových vařičích u Květnické studánky. Výlet se konal za předjarního počasí, zúčastnilo se ho však pouze 7 dětí.
  • 10.2. Čištění ptačích budek v lese za účasti 8 dětí.
  • 17.3. Výlet do Kutné Hory a okolí. Výlet se uskutečnil s téměř kvalifikovaným průvodcem panem Daněčkem (strýcem Mirka Červeňáka). Obešli jsme celou historickou část Kutné Hory, navštívili jsme chrám sv. Barbory a Vlašský dvůr a odpoledne absolvovali krátkou procházku údolím potoka Pách. Vzhledem k deštivému a chladnému počasí byla nezbytná zastávka i v restauraci na teplý čaj. Výletu se zúčastnilo 15 dětí.
  • 2.4. Čištění studánky v lese u bývalé lovecké chaty za účasti 23 dětí.
  • 13.-15.4. Víkendový výjezd do kempu v Sedmihorkách. Výlet jsme absolvovali za pěkného počasí a byl spojen s hledáním jara (tradiční akce ČSOP, kdy děti mají během předem určeného víkendu hledat pro daný rok vyhlášené atributy jara – letos to byl kvetoucí blatouch, skupina lidí o počtu minimálně 10 lidí v trikách s krátkým rukávem a létající včela). V pátek večer čekala děti tradiční noční vycházka do skal. V sobotu jsme se vydali vlakem na Malou Skálu a prošli oblast skalního bludiště Kalich a Suchých skal. V neděli jsme se byli podívat u Kopicova statku na skalních plastikách. Zápis o výsledcích hledání jara (našli jsme všechny 3 atributy) odevzdalo na závěr výletu 11 dětí, výletu se zúčastnilo 20 dětí a 4 dospělí.
  • 23.4. Úklid části trasy naučné stezky v rámci akce „Clean the World“ a „Dne Země“. Akce se účastnilo 19 dětí z oddílu Stopa, 4 dospělé osoby a cca 15 studentů ze SOU Energetické, Poděbradská 12, Praha 9 za vedení pí M. Prknové (bývalé členky oddílu Stopa). Svoz odpadu zajistil MÚ Klánovice. Akce končila v Kulturním centru Klánovice, kde bylo pro děti připraveno drobné občerstvení.
  • 5.5. Výlet z Velkého Oseka do Poděbrad. Výlet byl nasměrován do lužních lesů u Labe. Šli jsme z Oseka pěknými lesy s již méně pěknými a hlavně nenasytnými komáry do Libice. Zde si děti prohlédly zbytky starého hradiště, kde byli vyvražděni Slavníkovci. Dále jsme pokračovali k soutoku Labe a Cidliny a podél Labe do Poděbrad, kde děti viděly v provozu zdymadlo a posléze v lázeňském parku pěknou fontánu. Počasí nám celkem přálo, později odpoledne jsme však byli skropeni i dešťovou přeháňkou. Výletu se zúčastnilo 8 dětí.
  • 19. a 20.5. Účast na celopražském kole soutěže Zelená stezka zlatý list v Prokopském údolí. V letošním roce jsme se poprvé zúčastnili akce v obou kategoriích (děti do 6. třídy včetně a děti 7. – 9. třída) vždy po 5 dětech. Umístění nebylo letos příliš dobré, naše děti však nebyly poslední a měly možnost si porovnat své přírodovědné znalosti s dětmi z pražských škol a zájmových organizací.
  • 26.5. Účast oddílu Stopa na běhu Terryho Foxe – značení a odznačování 2 běžeckých tras se zúčastnilo 13 dětí.
  • 26.5. Tradiční akce po děti z mateřské školy Les plný zvířátek. Za účasti 20 dětí z oddílu jsme připravili pro mateřskou školu lesní trasu se šesti zastávkami, na kterých malé děti plnily různé úkoly se zaměřením na poznávání přírody a ekologii.
  • 16.6. Závěrečný tajný výlet za odměnu patří k tradicím Stopy. Letos nevěděli cíl výletu ani vedoucí, protože výlet připravoval Honza Drnek, jeho kamarádka Karolina Heroldová a Vašek Hořejší. Děti opět cestou provázely dopisy Duše Stopy. První dopis byl nalezen už v Klánovicích na nádraží, ze kterého jsme se dověděli alespoň v náznaku, kam vlastně pojedeme. Jeli jsme tedy z Hlavního nádraží směrem na Sázavu. Ve vlaku nás velmi pobavila reakce průvodčí, která se ptala kam jedeme a já ji s úsměvem odpověděl, že nevím. Cílem našeho výletu byla posázavská stezka z Davle do Kamenného Přívozu – počasí nám přálo a cesta byla překrásná. Na výlet byly pozvány jako obvykle děti, které byly úspěšné v celoroční hře – výletu se jich zúčastnilo nakonec 17 za asistence 4 instruktorů a 2 vedoucích
  • 1.-9.7. Tábor Lužických hor v Novém Boru. Tábora se zúčastnilo 23 dětí, dva vedoucí a několik mladších pomocníků, kteří se během pobytu prostřídali. Jedná se vesměs o bývalé členy oddílu Stopa, kteří vedou družiny a pomáhají dětem s činností na táboře. Ubytováni jsme byli v Novém Boru – v Domě dětí a mládeže Slovanka. Řada rodičů byla možná spokojená, protože měli o děti na týden postaráno, ale v den odjezdu nás určitě proklínali, protože sraz byl v 6.15. Přes rozmary počasí (občas sprchlo případně i lilo, občas svítilo slunce, občas funěl vichr) jsme s dětmi nachodili přes 100 km. Prošli jsme Hrad Sloup a jeho okolí, navštívili jsme Lemberk a především jsme jezdili vlakem na Jedlovou do Lužických hor. Jedná se o velmi krásnou oblast skýtající možnost řady velmi pěkných výletů. Celotáborová hra byla zaměřena na získávání dílů mapy s vyznačenou trasou k místu, kde byl pro děti schován poklad. Díly mapy s trasou si jednotlivé družiny dětí kupovaly vždy večer za těžce vydělané táborové peníze. Tyto peníze dostávaly za pořádek, práci s mapou, hry a soutěže a znalost přírody. Táborová hra vyvrcholila poslední den na výletě hledáním pokladu jednotlivými družinami dětí u tzv. Sirného pramene nedaleko nejvyšší hory Luže. Vše proběhlo v pohodě až na jednu v blátě utopenou botu, která byla s nasazením života vedoucího vytažena a odbahněna za srdcervoucího pláče její majitelky. Naše děti poté prokázaly velkou zdatnost, protože v určité časové tísni jsme dokázali dorazit na nádražíčko vzdálené 5,5 km včetně výstupu na úbočí kopce Bouřňák za dobu jen o málo převyšující 1 hodinu. Poslední večer tábora pak proběhl jako obvykle v režii dětí. V úplném závěru večera se hlavnímu vedoucímu podařilo úspěšně uspat vybrané médium. Druhý den dopoledne nás pak už čekalo jen balení, úklid prostor, oběd a cesta domů, která se za velkého tepla a v důsledku železničního neštěstí stala malým hororem. Do Klánovic jsme nakonec přijeli jen s hodinovým zpožděním.
  • 3.9. Zahájení podzimní činnosti oddílu Stopa.
  • 23.-25.11. Víkendový výlet oddílu Stopa do Pardubic. Ubytováni jsme byli v Domě dětí a mládeže Delta. I přes pokročilé období podzimu se výlet vydařil. V pátek večer se děti podívaly do hvězdárny barona Krause, která je přímo v DDM Delta. V sobotu dopoledne jsme měli objednanou prohlídku zimního stadiónu a potom jsme vyrazili ke Kunětické hoře. Zde děti absolvovaly prohlídku Perníkového království a prohlédly si okolní kraj z vrcholu Kunětické hory. Večer na nás pak čekala velmi dobrá večeře v restauraci. V neděli jsme se po sbalení přestěhovali na vlakové nádraží, kde jsme nechali batohy a odebrali se na prohlídku historické části města včetně výstupu na Zelenou bránu a prohlídku zámku (vše za deště). Výletu se zúčastnilo 21 dětí a 5 dospělých.
  • 3.12. Mikulášská besídka za účasti téměř skutečného Mikuláše a čertů představovaných Andreou, Lukášem a malým Honzou. Děti dostaly malé balíčky se sladkostmi, zahrály se hry a soutěže.
  • 8.–9.12. Zkrácený víkendový výlet do Sedmihorek. Výlet se konal ve znamení bláta, kterého bylo v kempu i v okolí po týdenních deštích nepředstavitelně mnoho. V sobotu odpoledne se děti zúčastnily programu ekologického centra Sedmihorky zaměřeného na koně a jejich výcvik. Po odbahnění jsme se vydali do restaurace na večeři a večer děti strávily v krásné klubovně kempu hrami. V neděli jsme se po sbalení a přípravě jídla vydali na krátkou procházku na Hrubou Skálu za solidní chumelenice. Pak už následovala jen cesta domů. Výletu se zúčastnilo 19 dětí a 4 dospělí.
  • 17.12. Stezka odvahy. Děti absolvovaly lesem trasu bez použití baterky. Nejprve šly kus za tmy širokou cestou, v druhé části trasy pak pokračovaly lesem podél trasy značené 5 malými světýlky. Chválíme zde především malé děti, které trasu prošly samotné. Akce se zúčastnilo 20 dětí a 3 dospělí.
  • 21.12. Tradiční předvánoční krmení zvířátek dětmi v lese. Akce se zúčastnilo 12 dětí z oddílu a dále řada jejich mladších sourozenců a rodičů.

 • Práce s neorganizovanými dětmi a pro veřejnost:
  • 26.5. Účast oddílu Stopa na běhu Terryho Foxe – značení a odznačování 2 běžeckých tras se zúčastnilo 13 dětí.
  • 26.5. Tradiční akce po děti z mateřské školy Les plný zvířátek. Za účasti 20 dětí z oddílu jsme připravili pro mateřskou školu lesní trasu se šesti zastávkami, na kterých malé děti plnily různé úkoly se zaměřením na poznávání přírody a ekologii. Na akci je důležité, že konkrétní činnost na jednotlivých stanovištích si starší děti připravují samy, mladší děti ze Stopy pak vodí po trase malé děti z mateřské školy. Vedoucí a instruktoři mají pak pouze za úkol psaní diplomů, jejich rozdávání, rozdávání drobných odměn a dozor na trase.

 • Údržba a rozšiřování naučné stezky Klánovickým lesem:
  • Pan Sedláček (firma SEJO) provedl opravu prvků na dětském sportovišti a dále opravu řady prvků na několika zastávkách. Konkrétně byla opravena houpačka a další prvky dětského sportoviště. Střecha na lezení byla upravena tak, aby odpovídala normám EU. Dále byly opraveny kládové houpačky na zastávkách č. 6 a 9, realizována nová houpačka společně se stolem a lavičkou na zastávce č. 12 a stůl s lavičkou na zastávce č. 2.
  • Nechali jsme sítotiskem zhotovit nový text na zastávku č. 10 a řadu nových směrovek na trasu stezky.
  • Dozor na trase stezky prováděl opět pan Ing. Hanuš Janoušek, který zároveň zajišťoval průběžně i řadu drobných oprav vybavení – výměny poškozených textů a cedulí.
  • 23.4. Úklid části trasy naučné stezky v rámci akce „Clean the World“ a „Dne Země“. Akce se účastnilo 19 dětí z oddílu Stopa, 4 dospělé osoby a cca 15 studentů ze SOU Energetické, Poděbradská 12, Praha 9 za vedení pí M. Prknové (bývalé členky oddílu Stopa). Svoz odpadu zajistil MÚ Klánovice.

 • Další činnost:
  • Byly provozovány vlastní internetové stránky na adrese www.stopa-csop.cz společně s e-mailovou adresou stopa@stopa-csop.cz. Na internetových stránkách jsou uvedeny základní informace o naší ZO, výroční zprávy za uplynulé roky, kompletní text naučné stezky včetně mapy, letos zde byl doplněn nový text zastávky č. 10 týkající se golfu v Klánovickém lese, fotoarchiv, informace o činnosti oddílu Stopa včetně aktuálních informací pro děti. Náklady potřebné pro tyto nové stránky byly financovány panem Voráčkem.
  • Petr Macháč pravidelně navštěvoval schůze SMOP na CDM ČSOP.
  • 12.2. Výroční schůze ZO za účasti 10 členů.
  • Celý rok jsme se v souhlase se závěry členské schůze ze dne 5.9.2005 zapojovali do jednání a dalších aktivit zaměřených za zachování celistvosti Klánovického lesa ohroženého budováním golfových hřišť firmou Forest Gofl Resort Praha a.s. Napsali jsme k této problematice článek do Klánovického zpravodaje, vedli jsme jednání s pí. Bažantovou a JUDr. Drbalem - zástupci investora, Ing. Hrabalem – panem starostou MČ Praha Klánovice a zástupci Sdružení pro Klánovický les. Opět jsme se u příslušných úřadů zaregistrovali jako účastníci správních řízení ohledně výstavby golfových hřišť. Podali jsme stížnost na firmu Forest Golf Resort Praha za rušení klidu v Klánovickém lese.
  • Petr Macháč si zaplatil pojištění odpovědnosti za škodu při činnosti s dětmi na rok 2007 (pojištění zajišťuje CDM ČSOP).

 • Hospodaření ZO ČSOP:
  • Celkové příjmy:   157.393,98 Kč
  • Celkové výdaje:   154.311,50 Kč

 • Naši sponzoři a dárci:
  • Ing. Michal Voráček a jeho nadace pro obnovu a rozvoj
  • Místní část Praha Klánovice
  • Magistrát hlavního města Prahy
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (prostřednictvím SMOP ČSOP)

        Děkujeme tímto všem dárcům, kteří podpořili naši činnost. Dary tvoří důležitou část našich příjmů, které nám pomáhají realizovat naši činnost pro děti. Tuto činnost považujeme za důležitý prostředek, který pomáhá dětem smysluplně naplňovat volný čas a tím omezovat působení negativních vlivů dnešní společnosti na děti a mládež (drogy, násilí, kriminalita a další). Dále děkujeme pracovníkům CDM ČSOP a Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP za podporu a pomoc při našich aktivitách s oddílem Stopa.

        Na závěr děkujeme všem našim spolupracovníkům za nezištnou pomoc při práci. Jedná se především o Ing. Petru Fišerovou, která pomáhala s vedením oddílu Stopa, Václava Hořejšího, který se staral o naše internetové stránky a o Lucii Červeňákovou, která navrhovala a realizovala kartičky pro celoroční a táborovou hru dětí. Dále děkujeme Honzovi Drnkovi, Martinu Havličkovi Janě Hořejší, Bětce Fránové, Mgr. Mirkovi Červeňákovi, Karolíně Heroldové, Mgr. Aleně Nejedlé a Ing. Petrovi Šafránkovi.

V Praze dne 21.1.2oo8

Ing. Petr Macháč
hospodář ZO
Mgr. Marie Macháčová
statutární zástupce ZO


poslední změna: 12. října 2o16  |  jste návštěvník číslo: 387633o    
webmaster: Capy  |  design: Ange Advertising creation 2oo3