Výroční zpráva za rok 2oo8
    16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 1o | o9 | o8 | o7 | 
Kontakt: Členská základna:
 • 14 členů starších 18 let
 • 27 dětí v oddílu Stopa
Hlavní oblasti činnosti: Činnost v roce 2oo8:
 • Práce s dětmi a mládeží v oddíle Stopa:
  • Činnost oddílu Stopa vycházela z pravidelných schůzek konaných vždy v pondělí od 16.30 hod. Za příznivého počasí se schůzky konaly v lese, za nepříznivého počasí v propůjčené třídě ZŠ Klánovice, kam chodíme s dětmi opravdu zřídka – i za tmy se dá pro děti vymyslet činnost do lesa. Základem schůzek (za tento kalendářní rok jsme jich pro děti uspořádali celkem 33) byly hry zaměřené na přírodu, ale i další činnost jako čištění ptačích budek v lese, drobné práce na naučné stezce a úklid části trasy stezky, čištění studánky, práce s mapou a další aktivity.
  • Ve školním roce 2007/2008 byla pro děti opět organizována celoroční hra o Stopy. Děti dostávaly za splnění různých úkolů či účast na vybraných akcích lístečky – Stopy, kterých bylo celkem 20 s různou bodovou váhou (celkem se jedná o 40 bodů). Závěrem školního roku byl pro děti, které získaly minimálně 25 bodů, organizován za odměnu tajný výlet, který byl tentokrát víkendový pod stany v kempu Sedmihorky. Na výlet dostalo pozvánku 18 dětí a zúčastnilo se ho 13 dětí. Ve školním roce 2008/2009 jsme celoroční hru zahájili opět podle obdobných pravidel. Jednotlivé kartičky (je jich letos 22) tvoří dohromady fotografii účastníků našeho tábora. Děti dostaly na začátku září velkou čtvrtku s nakreslenou sítí políček, do kterých si jednotlivé získané kartičky lepí a mají možnost si vytvořit uvedenou fotografii postupným skládáním. Do konce roku 2008 děti měly možnost získat 9 Stop.
  • 9.2. Čištění ptačích budek v lese za účasti 10 dětí.
  • 8.3. Jednodenní výlet k Počernickému rybníku. Dopoledne jsme vlakem dojeli do Běchovic. Počernický rybník jsme prakticky obešli. Děti zde měly možnost pozorovat různé vodní ptáky. K vidění zde byly kačeny, lysky, potápky, volavky a labutě. Pro zpestření Petra pro děti připravila malý kviz na doplňování. V parku Počernického zámku si děti uvařily na lihových vařičích polévku. Dále jsme se zastavili u Svépravických rybníků, které jsou sice v lese, ale bylo u nich spousta rybářů a žádné ptactvo, a proto jsme se zde pouze krátce občerstvili a další zastávku jsme udělali na bývalém koňském závodišti za Xaverovem. Zde si děti zahrály drobnou hru a pak už hurá přes Klánovický les kolem Nových Dvorů zpět ke klánovickému nádraží. Řada dětí byla po těchto prvních deseti kilometrech docela unavená. Výletu se zúčastnilo 14 dětí.
  • 31.3. Čištění studánky v lese u bývalé lovecké chaty za účasti 27 dětí.
  • 12.4. Výlet k pramenům Rokytky spojený s hledáním jara. Ráno jsme jeli vlakem do Mnichovic. Dále jsme pěšky šli směrem k Tehovci, kde se nachází jeden z pramenů Rokytky. Pro velké množství bláta jsme se k němu nedostali. Odměnou nám však byla cesta po části trasy putování kocoura Mikeše. Cestou si děti vařili čaj a polévky, v lese zbyl čas i na drobné hry. Cestou jsme nalezli všechny vyhlášené atributy příchodu jara – čmelák, skřivánek a kvetoucí třešeň. Počasí nám přálo a výlet se vydařil. Výletu se zúčastnilo 19 dětí.
  • 21.4. - Úklid části trasy naučné stezky v rámci akce „Clean the World“ a „Dne Země“. Akce se účastnilo 24 dětí a 3 vedoucí. V lese jsme vysbírali cca 10 velkých pytlů různého odpadu. Tyto pytle necháváme na domluvených místech a druhý den je svezou pracovníci MČ Klánovice.
  • 5.5. Ornitologická vycházka lesem za účasti 24 dětí.
  • 8.-11.5. Víkendový výjezd do Pilnova statku v Libici nad Doubravou. Vzhledem k nádhernému jarnímu počasí bude tento výlet dlouho v paměti všech účastníků. Ve čtvrtek odpoledne jsme se po příjezdu zúčastnili s dětmi soutěžního odpoledne pořádaného DDM Chotěboř pro veřejnost. Druhý den jsme vyrazili proti proudu Doubravy do překrásného hlubokého kaňonu této říčky. Zde jsme mohli obdivovat skaliska, přeje řeky, malý vodopád a dokonce jsme vylezli i na zříceninu hradu. Zpět jsme se vrátili z vesnice Bílku lesní cestou. V sobotu jsme si to namířili na Spálavu, což je jeden z nejvyšších kopců Železných hor. Cestou jsme obdivovali dvě prastaré lípy. Na vrcholu Spálavy si děti zařádily v louce plné rozkvetlých pampelišek. V neděli nás čekalo už jen balení, malá procházka po okolí, oběd a cesta domů. Výletu se zúčastnilo 21 dětí a 7 dospělých.
  • 17.5. Tradiční akce po děti z mateřské školy Les plný zvířátek. Za účasti 18 dětí z oddílu jsme připravili pro mateřskou školu lesní trasu se sedmi zastávkami, na kterých malé děti plnily různé úkoly se zaměřením na poznávání přírody a ekologii.
  • 24.5. Účast na celopražském kole soutěže Zelená stezka zlatý list v Prokopském údolí – zúčastnili jsme se pouze v kategorii mladších, kdy jelo 7 dětí. Získali jsme 3. místo což je velký úspěch. V rámci této akce mají děti možnost si porovnat svoje přírodovědné znalosti s dětmi z pražských škol a zájmových organizací.
  • 24.5. Účast oddílu Stopa na běhu Terryho Foxe – značení a odznačování 2 běžeckých tras se zúčastnily 4 děti.
  • 6.-8.6. Tajný výlet v autokempu Sedmihorky pod stany. Děti, které jely na tento výlet opět dopředu nevěděly, kam se jede. Cestou ve vlaku však cíl výletu poznaly. Po příjezdu do Sedmihorek se stavěly stany. Potom se vařil čaj na ohni a dobrovolníci se vydali na večerní vycházku do skal spojenou s hledáním zpráv. Druhý den se dopoledne hrála hra s názvem Férovka a připravoval oběd. Odpoledne byla pro děti připravena orientační hra s úkoly a cílem na Hrubé skále, kde na děti čekal v restauraci pohár za odměnu. Večer se u ohně opékalo vše možné a potom se hlídala oddílová vlajka, která byla nakonec přece jen ukradena. V neděli dopoledne jsme se s dětmi vydali na krátkou procházku. Po obědě, kdy se na dva vedoucí špagety nedostaly, se balily stany a věci. Pak jsme pro děti připravili na louce drobné hry a nakonec nezbylo nic jiného, než cesta vlakem domů.
  • 23.6. Poslední schůzka ve školním roce, procházka po lese s hajným panem Sedláčkem, který dětem poutavě vypravoval o lese.
  • 28.6.-5.7. Tábor v Kunžaku – penzion Rošáda. Vyvrcholením každoroční činnosti našeho oddílu je tábor, který pořádáme již tradičně první týden prázdnin. Letos jsme navštívili Kunžak v kraji, kterému se říká Česká Kanada. Tábora se zúčastnilo 19 dětí, 3 vedoucí a několik starších pomocníků, kteří se během pobytu prostřídali. Ubytováni jsme byli v penzionu šachového klubu ze Strmilova. Cesta na tábor proběhla až na zmatky při odjezdu rychlíku na Hlavním nádraží bez problémů. S dětmi jsme absolvovali tři celodenní výlety do okolí. Během jednoho z výletů jsme si zahráli lesní golf, ale stromy jsme proto kácet nemuseli. Vzhledem k téměř tropickému počasí jsme do programu zařadili dva odpočinkové dny. Na prvním z těchto dnů jsme připravili pro děti orientační hru v okolí Kunžaku, kde se i přes velkou snahu vedoucích žádné dítě neztratilo. Dopoledne druhého odpočinkového dne děti hrály hry. Odpoledne obou odpočinkových dnů jsme strávili v lese u potoka, kde se děti chladily při stavění přehrad. Během tábora děti provázela celotáborová hra s hledáním pokladu poslední den večer. Děti byly každý den za jednotlivé aktivity (drobné hry a soutěže, práce s mapou, večerní putování po mapě či křížovka, které dětem zpětně přiblížily absolvovaný výlet) odměněny táborovými penězi a za ně si večer podle určitých pravidel jednotlivé družiny kupovaly pozemky. Výsledné hodnocení družin záviselo na počtu získaných pozemků a při vhodně zvolené strategii nákupu bylo možné hodně vyzískat. Předposlední den tábora se s pozemky obchodovalo naposledy a celý večer to ve společenské místnosti vypadalo jako na burze. Poslední den nám počasí nepřálo a tak jsme se vypravili do Jindřichova Hradce na zámek. Zpět jsme jeli úzkorozchodnou železnicí. Poklad děti hledaly až večer na zahradě kolem penziónu. Poté následoval program her a soutěží v režii dětí. Poslední den se uklízelo a na rozloučenou s krajem si děti znovu prošly trasu orientační hry. Týdenní pobyt utekl tak rychle, že nebyl ani čas na lenošení a odpočinek (i během odpočinkových dnů jsou děti zaměstnány).
  • 1.9. Zahájení podzimní činnosti oddílu Stopa.
  • 17.-19.10. Víkendový výlet oddílu Stopa do Sedmihorek. Výlet se konal za krásného podzimního počasí. V pátek večer po příjezdu jsme jako tradičně vyrazili na vycházku do nočních skal. V sobotu jsme se po snídani vydali vlakem do Prachovských skal. Cestou z Libuně do skal jsme se zastavili na zřícenině hrádku Pařez. Prachovské skály jsme prošli křížem krážem. Zpět jsme jeli z Jinolic již za soumraku. V kempu na nás čekaly uvařené špagety (uvařila je Maruška, která z důvodu nemoci s námi nechodila). Večer jsme strávili v klubovně kempu. V neděli jsme byli na výletě u hradu Valdštejn a zpět jsme prošli vyhlídky Hruboskalska. Cestou k Valdštejnu jsme sledovali stádo muflonů. Výletu se zúčastnilo 16 dětí a 3 vedoucí.
  • 1.12. Mikulášská besídka za účasti téměř skutečného Mikuláše a čertů představovaných Karolínou, Lukášem a malým Honzou. Děti dostaly malé balíčky se sladkostmi, zahrály se hry a soutěže.
  • 6.12. Výlet po trase naučné stezky v Klánovickém lese. S dětmi jsme obešli východní část naučné stezky. Cestou jsme opět vařili na lihových vařičích. Výletu se účastnilo 14 dětí a 3 vedoucí.
  • 15.12. Stezka odvahy. Děti absolvovaly bez použití baterky lesem trasu o délce cca 1 km vyznačenou svíčkami hořícími ve sklenicích. Chválíme zde především malé děti, které trasu prošly samotné. Akce se zúčastnilo 17 dětí a 4 dospělí.
  • 20.12. Tradiční předvánoční krmení zvířátek dětmi v lese. Akce se zúčastnilo 16 dětí z oddílu a dále řada jejich mladších sourozenců a rodičů.

 • Práce s neorganizovanými dětmi a pro veřejnost:
  • 17.5. Tradiční akce po děti z mateřské školy Les plný zvířátek. Za účasti 18 dětí z oddílu jsme připravili pro mateřskou školu lesní trasu se sedmi zastávkami, na kterých malé děti plnily různé úkoly se zaměřením na poznávání přírody a ekologii. Na akci je důležité, že konkrétní činnost na jednotlivých stanovištích si starší děti připravují samy, mladší děti ze Stopy pak vodí po trase malé děti z mateřské školy. Vedoucí a instruktoři mají pak pouze za úkol psaní diplomů, jejich rozdávání, rozdávání drobných odměn a dozor na trase.
  • 24.5. Účast oddílu Stopa na běhu Terryho Foxe – značení a odznačování 2 běžeckých tras se zúčastnily 4 děti.

 • Údržba a rozšiřování naučné stezky Klánovickým lesem:
  • Základní akcí týkající se naučné stezky Klánovickým lesem byla v letošním roce příprava a vydání nové brožury o naučné stezce. Toto čtvrté vydání opět vytiskla tiskárna BETIS spol. s.r.o. Pro brožuru jsme částečně upravili text, který je doplněn řadou nových černobílých fotografií týkajících se činnosti oddílu Stopa v Klánovickém lese (úklid lesa, čištění studánky, čištění budek pro ptáky, akce pro mateřskou školu a výletů). Obálka je barevná s fotografiemi zachycujícími scény z našeho lesa. Brožura je doplněna o mapku naučné stezky a je tištěna na recyklovaném papíře.
  • Dozor na trase stezky prováděl opět pan Ing. Hanuš Janoušek, který zároveň zajišťoval průběžně i řadu drobných oprav vybavení – výměny poškozených textů a cedulí.
  • 21.4. Úklid části trasy naučné stezky v rámci akce „Clean the World“ a „Dne Země“. Akce se účastnilo 24 dětí a 3 vedoucí. V lese jsme vysbírali cca 10 velkých pytlů různého odpadu. Tyto pytle necháváme na domluvených místech a druhý den je svezou pracovníci MČ Klánovice.

 • Další činnost:
  • Byly provozovány vlastní internetové stránky na adrese www.stopa-csop.cz společně s e-mailovou adresou stopa@stopa-csop.cz. Na internetových stránkách jsou uvedeny základní informace o naší ZO, výroční zprávy za uplynulé roky, kompletní text naučné stezky včetně mapy, fotoarchiv, informace o činnosti oddílu Stopa včetně aktuálních informací pro děti.
  • Náklady potřebné pro tyto nové stránky byly financovány panem Voráčkem.
  • Petr Macháč pravidelně navštěvoval schůze SMOP na CDM ČSOP.
  • 4.2. Výroční schůze ZO za účasti 9 členů.
  • Celý rok jsme se v souhlase se závěry členské schůze ze dne 5.9.2005 zapojovali do jednání a dalších aktivit zaměřených za zachování celistvosti Klánovického lesa ohroženého budováním golfových hřišť firmou Forest Gofl Resort Praha a.s. Opět jsme se u příslušných úřadů zaregistrovali jako účastníci správních řízení ohledně výstavby golfových hřišť.
  • Petr Macháč si zaplatil pojištění odpovědnosti za škodu při činnosti s dětmi na rok 2008 (pojištění zajišťuje CDM ČSOP).
  • Marie Macháčová si obnovila platnost zdravotníka úspěšným absolvováním kurzu a zkoušek na ČČK.

 • Hospodaření ZO ČSOP:
  • Celkové příjmy:   166.238,59 Kč
  • Celkové výdaje:   168.167,00 Kč
  • Ztráta v hospodaření ve výši 1.928,41 Kč byla způsobena velkými náklady, které naše ZO vydala za tajný výlet do Sedmihorek.

 • Naši sponzoři a dárci:
  • Ing. Michal Voráček a jeho nadace pro obnovu a rozvoj
  • Místní část Praha Klánovice
  • Magistrát hlavního města Prahy
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (prostřednictvím SMOP ČSOP)
  • SMOP ČSOP Praha

        Děkujeme tímto všem dárcům, kteří podpořili naši činnost. Dary tvoří důležitou část našich příjmů, které nám pomáhají realizovat naši činnost pro děti. Tuto činnost považujeme za důležitý prostředek, který pomáhá dětem smysluplně naplňovat volný čas a tím omezovat působení negativních vlivů dnešní společnosti na děti a mládež (drogy, násilí, kriminalita a další). Dále děkujeme pracovníkům CDM ČSOP a Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP za podporu a pomoc při našich aktivitách s oddílem Stopa.

        Na závěr děkujeme všem našim spolupracovníkům za nezištnou pomoc při práci. Jedná se především o Ing. Petru Fišerovou, která pomáhala s vedením oddílu Stopa, Václava Hořejšího, který se staral o naše internetové stránky, Lucii Červeňákovou, která navrhovala a realizovala kartičky pro celoroční a táborovou hru dětí, Honzu Drnka a Karolínu Heroldovou, kteří připravili tajný výlet. Dále děkujeme Martinu Havličkovi Janě Hořejší, Bětce Fránové, Mgr. Mirkovi Červeňákovi, Mgr. Aleně Nejedlé, Ing. Petrovi Šafránkovi a Ing. Soně Jelínkové.

V Praze dne 11.1.2oo9

Ing. Petr Macháč
hospodář ZO
Mgr. Marie Macháčová
statutární zástupce ZO


poslední změna: 12. října 2o16  |  jste návštěvník číslo: 387633o    
webmaster: Capy  |  design: Ange Advertising creation 2oo3