Výroční zpráva za rok 2oo9
    16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 1o | o9 | o8 | o7 | 
Kontakt: Členská základna:
 • 13 členů starších 18 let
 • 23 dětí v oddílu Stopa
Hlavní oblasti činnosti: Činnost v roce 2oo9:
 • Práce s dětmi a mládeží v oddíle Stopa:
  • Činnost oddílu Stopa vycházela z pravidelných schůzek konaných vždy v pondělí od 16.30 hod. Za příznivého počasí se schůzky konaly v lese, za nepříznivého počasí v propůjčené třídě ZŠ Klánovice, kam chodíme s dětmi opravdu zřídka – i za tmy se dá pro děti vymyslet činnost do lesa. Základem schůzek (za tento kalendářní rok jsme jich pro děti uspořádali celkem 30) byly hry zaměřené na přírodu, ale i další činnost jako čištění ptačích budek v lese, drobné práce na naučné stezce a úklid části trasy stezky, čištění studánky, práce s mapou a další aktivity.
  • Ve školním roce 2008/2009 byla pro děti opět organizována celoroční hra o Stopy. Děti dostávaly za splnění různých úkolů či účast na vybraných akcích lístečky – Stopy, kterých bylo celkem 22 s různou bodovou váhou (celkem se jedná o 45 bodů). Jednotlivé kartičky tvořily dohromady fotografii účastníků našeho tábora. Děti dostaly na začátku září velkou čtvrtku s nakreslenou sítí políček, do kterých si jednotlivé získané kartičky lepí a mají možnost si vytvořit uvedenou fotografii postupným skládáním. Závěrem školního roku byl pro děti, které získaly minimálně 30 bodů, organizován za odměnu jednodenní tajný výlet do Šáreckého údolí. Na výlet dostalo pozvánku 12 dětí a zúčastnilo se ho 9 dětí. Ve školním roce 2009/2010 jsme celoroční hru zahájili opět podle obdobných pravidel. Počet kartiček byl snížen na 20 s celkovou bodovou hodnotou 40 bodů, motivy na jednotlivých kartičkách tvoří fotografie z činnosti oddílu. Do konce roku 2009 děti měly možnost získat 6 Stop. Pro účast na závěrečném tajném výletě bude nutné získat 25 bodů.
  • 17.1. Tradiční novoroční výlet Stopy. Sešlo se nás na nádraží 12 – 8 dětí a 4 dospělí. Vlakem jsme dojeli do Úval a dále pokračovali pěšky přes Úvaly, proti proudu potoka Výmoly ke Květnické studánce. Další cesta vedla Škvoreckou oborou k Rohožníku a přes les zpět do Klánovic. U studánky si děti vařily polévky na lihových vařičích. Cestou dostávaly děti různé drobné úkoly a otázky, které cvičily jejich pozornost. V údolí Výmoly děti hledaly barevné lístečky. V cíli cesty dostaly nejlepší děti sladkou odměnu. Odpoledne uteklo tak rychle, že jsme neměli ani čas na připravené hry. Počasí bylo pěkné zimní se sněhem.
  • 7.2. Čištění ptačích budek v lese za účasti 9 dětí.
  • 21.3. Jednodenní výlet do okolí Roztok u Prahy. První navštívené místo byl Levý Hradec - původní přemyslovské hradiště. Zde jsme vedle kostelíku obdivovali i krásný výhled na Vltavu. Dále jsme sešli do údolí Vltavy a proti proudu dorazili do Roztok. Další cesta nás vedla Tichým údolím podél potoka, kde děti lezly přes potok do té doby, než si Pavlík pořádně nabral do obou bot. Na konci údolí se nám podařilo děti vytáhnout na krásnou vyhlídku na skalnatém vrchu. Dále jsme měli v plánu pokračovat přes Kozí hřbety do Horoměřic, ale nějak jsme minuli odbočku značky a výlet jsme tedy skončili v Suchdole, kde zbyl i čas na drobnou hru.
  • 30.3. Čištění studánky v lese u bývalé lovecké chaty za účasti 17 dětí.
  • 20.4. Úklid části trasy naučné stezky v rámci akce „Clean the World“ a „Dne Země“. Jedná se o každoroční akci, která má dva významy: 1. pomoc lesu s cílem zbavit ho odpadků, 2. výchovný, kdy děti názorně vidí co do lesa nepatří a že úklid dá mnoho práce a tudíž je lepší odpadky do lesa nevyhazovat, než je potom uklízet. Akce se účastnilo 19 dětí z našeho oddílu, 5 dalších dětí, 9 dospělých a 7 studentů ze SOU Energetické, Poděbradská 12, Praha 9 za vedení pí M. Prknové - bývalé členky oddílu Stopa a 1 pes. Svoz odpadu zajistil MÚ Klánovice. Děti jsme rozdělili na 2 skupiny a 3. skupinu tvořili studenti spolu s jejich dvěma učitelkami. Každá skupina dostala za úkol vysbírat odpadky podél části naučné stezky v lese, konec tras byl u nádraží. Sesbírali jsme celkem 19 pytlů různého odpadu a další objemné věci, které se do pytlů nevešly. Děti soutěžily o to, kdo najde větší věc. V tomto směru na tom byla „nejlépe“ skupina dětí, která vyrazila směrem k Placinám. Zde se zřejmě zbavují odpadu chataři, protože jsme zde našli nejvíce objemného odpadu jako např. trosky vozíku, dětského kola, kočárku, židle a další. Ani na druhé straně lesa jsme v tomto směru nevyšli na prázdno. Našli jsme zde disky od auta a výplň autosedaček. Všude však bylo především hodně PET láhví, papíru a dalších drobných odpadků.
  • 7.-10.5. Víkendový výlet do Svratky. Ubytováni jsme byli opět po letech v základní škole. Děti zde měly možnost seznámit se s nejvyšší částí Českomoravské vrchoviny - Žďárskými vrchy. Jeden den jsme zdolali vrchol Devíti skal a dále jsme pokračovali do Samotína a Blatin. Zpět do Svratky jsme se vrátili autobusem. Druhý den jsme vyrazili přes hluboké lesy do Kameniček, kam jsme doběhli s bouřkou v zádech. Úkryt nám poskytla hospoda U Adámků, kde děti jako dík za poskytnutou střechu před deštěm vykoupily všechny brambůrky. Po skončení bouřky bylo do odjezdu autobusu zpět do Svratky ještě dost času, a proto jsme se vydali pěšky za hlasitého mrmlání dětí po silnici do Chlumětína, kde jsme na autobus počkali. Výletu se zúčastnilo 17 dětí.
  • 16.5. Účast oddílu Stopa na Běhu naděje – značení a odznačování 2 běžeckých tras se zúčastnilo 9 dětí.
  • 23.5. Účast na celopražském kole soutěže Zelená stezka zlatý list v Prokopském údolí – zúčastnili jsme se pouze v kategorii mladších, kdy jelo 8 dětí. Získali jsme 3. místo což je velký úspěch. V rámci této akce mají děti možnost si porovnat svoje přírodovědné znalosti s dětmi z pražských škol a zájmových organizací.
  • 7.6. Tradiční akce pro děti z mateřské školy Les plný zvířátek. Za účasti 15 dětí z oddílu jsme připravili pro mateřskou školu lesní trasu se šesti zastávkami, na kterých malé děti plnily různé úkoly se zaměřením na poznávání přírody a ekologii.
  • 13.6. Letošní tajný výlet byl nasměrován do Šáreckého údolí. Celý výlet připravila Kája Bukorová a doprovod při výletě ji zajišťoval Vašek Hořejší. Kája připravila pro děti 12 dopisů, které jsme nacházeli s dětmi cestou. První jsme dostali od pani pokladní na nádraží v Klánovicích. Zde získaly děti základní informace o cestě do Šárky. Druhý dopis byl schován v tramvaji, kterou jsme jeli. Další dopisy děti postupně nacházely cestou a získávaly z nich informace o další cestě a dále úkoly či otázky podle nichž doplňovaly tajenku, kterou měly v prvním dopise. Tajenku však David odhadl již ráno ve vlaku, takže děti pak doplňovaly pouze slova podle pokynů v dopisech. Nutno říci, že díky telefonickému spojení s Kájou jsme nezabloudili a nakonec jsme Duši Stopy (Káju a Vaška) našli i s pokladem. Dopisy byly perfektně schovány a žádný nenechavec je nám cestou nebral. Pouze jeden dopis jsme minuli. Při zpáteční cestě čekalo na děti ještě jedno překvapení v podobě jízdy historickou tramvají z vozovny Střešovice na Masarykovo nádraží. Místo výletu bylo velmi pěkně vybráno a počasí nám přálo – bylo slunečno a celkem příjemná teplota. Výletu se zúčastnilo 9 dětí.
  • 4.-12.7. Vrcholem naší celoroční činnosti byl letní tábor. Ten jsme letos uskutečnili ve Vítkovicích v Krkonoších. Ubytováni jsme byli v chatě SK sport Zbraslav. I přes nepřízeň počasí jsme s dětmi prochodili centrální část Krkonoš. Jeden výlet byl orientován do vlastního okolí Vítkovic. Dvakrát jsme vyjeli na Horní Mísečky a zpět jsme šli jeden den přes Harrachovu skálu na Rovinky a druhý den Kotelními jámami na Dvoračky a přes Rezek zpět. Navštívili jsme též Jilemnici a její krásné muzeum na zámku. V zámeckém parku se pak mezi jednotlivými družinami strhla bitva o lístečky. Poslední den se nám podařilo za deštivého počasí zdolat vrchol Žalý. Cestou zpět před Rovinkami děti našly za pomoci buzol a azimutů poklad. Během pobytu nás navštívil ornitolog a děti měly možnost se prakticky seznámit s odchytem ptáků za účelem jejich kroužkování a dověděly se mnoho zajímavého o chřástalech. Špatné počasí jsme přežili za pomoci připravených her a soutěží. Děti provázela táborem celotáborová hra Osadníci z Vítkovic. Každý večer čtyři družiny dětí s využitím veškeré možné taktiky kupovaly za táborové peníze, které získávaly za různé úkoly, hry a soutěže zaměřené na poznávání přírody a orientaci v přírodě, pozemky a materiál pro stavbu osad. Z dalšího programu lze jmenovat například barvení a potisk trik. Velmi úspěšná byla hra Byrokracie, při které děti získávaly české státní občanství zdoláváním nástrah státního byrokratického aparátu. Každý den měla jedna družina službu, její povinností byla příprava snídaně, mytí nádobí a příprava stravy na výlety. Na večeře jsme chodili do restaurace. Letošní tábor se jednoznačně zařadil mezi ty velmi podařené. Tábora se zúčastnilo 20 dětí.
  • 7.9. Zahájení podzimní činnosti oddílu Stopa.
  • 9.-11.10. Víkendový výlet oddílu do Vlašimi. Ubytování jsme byli ve velmi pěkné ubytovně ZO ČSOP Vlašim. Děti byly dopředu motivovány na výstup na Blaník a hledání bájných rytířů v čele se Sv. Václavem. Počasí nám však znemožnilo tento plán uskutečnit. Místo Velkého Blaníka jsme tedy dobývali Konopiště a za drobného deště hráli hry v zámeckém parku. V neděli jsme se prošli krásným zámeckým parkem ve Vlašimi a absolvovali prohlídku záchranné stanice hendikepovaných živočichů. Výletu se zúčastnilo 15 dětí.
  • 30.11.-4.12. Účast 5 dětí z oddílu na pobytu 5. třídy ZŠ sv. Štěpána z Prahy v ekologickém středisku Chaloupky u Jihlavy. Děti se zde zúčastnily převážně ekologicky zaměřených programů zaměřených na život na statku v období začínajícího adventu.
  • 5.12. Výlet do skanzenu v Kouřimi za Mikulášem. Výletu se zúčastnilo 6 dětí.
  • 7.12. Mikulášská besídka za účasti čerta, dárků a her.
  • 14.12. Předvánoční schůzka u Fišerů. Kluci zde vyráběli 3 krmítka pro ptáčky a děvčata pekla a zdobila perníčky a vyráběla drobné ozdoby z pedigu.
  • 19.12. Tradiční předvánoční krmení zvířátek dětmi v lese. Akce se zúčastnilo 17 dětí z oddílu a dále řada jejich mladších sourozenců a rodičů.

 • Práce s neorganizovanými dětmi a pro veřejnost:
  • 7.6. Tradiční akce po děti z mateřské školy Les plný zvířátek. Za účasti 18 dětí z oddílu jsme připravili pro mateřskou školu lesní trasu se šesti zastávkami, na kterých malé děti plnily různé úkoly se zaměřením na poznávání přírody a ekologii. Na akci je důležité, že konkrétní činnost na jednotlivých stanovištích si starší děti připravují samy, mladší děti ze Stopy pak vodí po trase malé děti z mateřské školy. Vedoucí a instruktoři mají pak pouze za úkol psaní diplomů, jejich rozdávání, rozdávání drobných odměn a dozor na trase.
  • 16.5. Účast oddílu Stopa na Běhu naděje – značení a odznačování 2 běžeckých tras se zúčastnilo 9 dětí.

 • Údržba a rozšiřování naučné stezky Klánovickým lesem:
  • Základní akcí týkající se naučné stezky Klánovickým lesem bylo v letošním roce stěhování dětského sportoviště dále do lesa. Na stávajícím místě byly napadeny stromy škůdci a po jejich vykácení zde bude lesní správa vysazovat nové stromky. Zastávka č. 8 byla přesunuta až za zastávku č. 14, protože na stávajícím místě byla soustavně ničena vandaly
  • Dozor na trase stezky prováděl opět pan Ing. Hanuš Janoušek, který zároveň zajišťoval průběžně i řadu drobných oprav vybavení – výměny poškozených textů a cedulí.
  • 20.4.Úklid části trasy naučné stezky v rámci akce „Clean the World“ a „Dne Země“. Akce se účastnilo 19 dětí z našeho oddílu, 5 dalších dětí, 9 dospělých a 7 studentů ze SOU Energetické, Poděbradská 12, Praha 9 V lese jsme vysbírali cca 19 velkých pytlů různého odpadu a další objemný odpad. Tyto pytle necháváme na domluvených místech a druhý den je svezou pracovníci MČ Klánovice.

 • Další činnost:
  • Byly provozovány vlastní internetové stránky na adrese www.stopa-csop.cz společně s e-mailovou adresou stopa@stopa-csop.cz. Na internetových stránkách jsou uvedeny základní informace o naší ZO, výroční zprávy za uplynulé roky, kompletní text naučné stezky včetně mapy, fotoarchiv, informace o činnosti oddílu Stopa včetně aktuálních informací pro děti.
  • Náklady potřebné pro tyto nové stránky byly financovány panem Voráčkem.
  • Petr Macháč pravidelně navštěvoval schůze SMOP na CDM ČSOP.
  • 16.2. Výroční schůze ZO za účasti 8 členů.
  • Celý rok jsme se v souhlase se závěry členské schůze ze dne 5.9.2005 zapojovali do jednání a dalších aktivit zaměřených za zachování celistvosti Klánovického lesa ohroženého budováním golfových hřišť firmou Forest Gofl Resort Praha a.s. Zpracovali jsme připomínky k dokumentaci EIA týkající se výstavby hřišť a připomínky k územnímu plánu v katastrálním území Klánovic.
  • Petr Macháč si zaplatil pojištění odpovědnosti za škodu při činnosti s dětmi na rok 2008 (pojištění zajišťuje CDM ČSOP).
  • Hospodaření ZO ČSOP:
   • Celkové příjmy:   150.329,72 Kč
   • Celkové výdaje:   150.298,00 Kč
   • Výsledek hospodaření je 31,72 Kč, což svědčí o vyrovnaném rozpočtu organizace

  • Naši sponzoři a dárci:
   • Ing. Michal Voráček a jeho nadace pro obnovu a rozvoj
   • Místní část Praha Klánovice
   • Magistrát hlavního města Prahy
   • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (prostřednictvím SMOP ČSOP)
   • SMOP ČSOP Praha

          Děkujeme tímto všem dárcům, kteří podpořili naši činnost. Dary tvoří důležitou část našich příjmů, které nám pomáhají realizovat naši činnost pro děti. Tuto činnost považujeme za důležitý prostředek, který pomáhá dětem smysluplně naplňovat volný čas a tím omezovat působení negativních vlivů dnešní společnosti na děti a mládež (drogy, násilí, kriminalita a další). Dále děkujeme pracovníkům CDM ČSOP a Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP za podporu a pomoc při našich aktivitách s oddílem Stopa.

          Na závěr děkujeme všem našim spolupracovníkům za nezištnou pomoc při práci. Jedná se především o Ing. Petru Fišerovou, která pomáhala s vedením oddílu Stopa a s přípravou a vedením tábora, Václava Hořejšího, který se staral o naše internetové stránky a pomohl s organizací tajného výletu, Karolinu Bukorovou, která připravila tajný výlet a Lucii Červeňákovou, která navrhovala a realizovala kartičky pro celoroční hru dětí. Dále děkujeme Martinu Havličkovi Janě Hořejší, Bětce Fránové, Mgr. Mirkovi Červeňákovi, Mgr. Aleně Nejedlé, Ing. Soně Jelínkové, Honzovi Drnkovi a Karolíně Heroldové.

  V Praze dne 16.1.2010

  Ing. Petr Macháč
  hospodář ZO
  Mgr. Marie Macháčová
  statutární zástupce ZO


poslední změna: 12. října 2o16  |  jste návštěvník číslo: 387633o    
webmaster: Capy  |  design: Ange Advertising creation 2oo3