Výroční zpráva za rok 2o1o
    16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 1o | o9 | o8 | o7 | 
Kontakt: Členská základna:
 • 12 členů starších 18 let
 • 27 dětí v oddílu Stopa
Hlavní oblasti činnosti: Činnost v roce 2o1o:
 • Práce s dětmi a mládeží v oddíle Stopa:
  • Činnost oddílu Stopa vycházela z pravidelných schůzek konaných vždy v pondělí od 16.30 hod. Základní snahou vedení oddílu je činnost v přírodě – v Klánovickém lese, schůzky v propůjčené třídě pořádáme opravdu jen v nejkrajnějším případě deště či jiné klimaticky katastrofické situace (např. zamrzlé rtuti u teploměru). Neodradí nás ani tma v zimním období a divoká prasata, kterými se to v našem lese jen hemží – máme statečné děti, které je zaženou. Základem schůzek (za tento kalendářní rok jsme jich pro děti uspořádali celkem 34) byly hry zaměřené na přírodu, ale i další činnost jako čištění ptačích budek v lese, drobné práce na naučné stezce a úklid části trasy stezky, čištění studánky, práce s mapou a další aktivity
  • Ve školním roce 2009/2010 byla pro děti opět organizována celoroční hra o Stopy. Děti dostávaly za splnění různých úkolů či účast na vybraných akcích lístečky – Stopy, kterých bylo celkem 20 s různou bodovou váhou (celkem se jedná o 40 bodů). Kartičky byly vytvořeny z fotografií postihujících činnost oddílu. Závěrem školního roku byl pro děti, které získaly minimálně 25 bodů, organizován za odměnu víkendový tajný výlet pod stany. Jako tradičně nikdo z dětí ani vedoucích dopředu nevěděli, kam se jede. Až cestou zjistili, že cílem výletu je autokemp Kokořín. Ve školním roce 2010/2011 jsme celoroční hru zahájili opět podle obdobných pravidel. Kartičky tvoří po sestavení jednu velkou fotografii formátu A3 z našeho tábora v Chaloupkách. Do konce roku 2010 děti měly možnost získat 8 Stop. Pro účast na závěrečném tajném výletě bude nutné získat 26 bodů. Tato bodová hladina je nastavena tak, aby děti, které se pravidelně účastní činnosti oddílu neměly problém s účastí na tajném výletě, pro děti chodící občas je to však pobídka k intenzivnější práci.
  • Nový rok jsme 23.1. zahájili tradičním výletem do Škvorecké obory. Samozřejmě nechybělo vaření polévek na lihovém vařiči a drobné hry. Vzhledem k mrazu a sněhové nadílce to byl opravdu zimní výlet. Výletu se zúčastnilo 6 dětí a 3 vedoucí.
  • 13.2. Čištění ptačích budek v Klánovickém lese se konalo za podobného počasí jako bylo na novoročním výletě. Akce se zúčastnilo 6 dětí a 2 vedoucí
  • 20.3. Příchod jara jsme oslavili opět na výletě, kdy jsme se s malou skupinkou 6 dětí toulali v lesích za Čelákovicemi. Během výletu jsme se s dětmi věnovali jarní zábavě v podobě hraní kuliček.
  • 29.3. Během této schůzky jsme pomohli přírodě vyčistěním lesní studánky. Akce se zúčastnilo 15 dětí a studánka nám ukázala hladinu čisté vody zbavené listí, klacků a bláta.
  • 16. – 18. 4. Víkendový výlet do kempu v Sedmihorkách. Zde na děti čekal v pátek večer noční přesun skalami a lesem. V sobotu jsme byli na celodenním výletě u Věžického rybníka a v neděli jsme se toulali Hruboskalskem. Během výletu jsme hledali jaro – každoroční soutěž vyhlašovaná Sdružením mladých ochránců přírody ČSOP. Letos jsme museli najít mlýnek na potoce (ten jsme vlastnoručně sestavili), kvetoucí prvosenku a ještěrku. Vše se nám podařilo najít, takže jsme mohly zodpovědně prohlásit, že v Sedmihorkách jaro začalo. Výletu se zúčastnilo 14 dětí a 3 vedoucí.
  • 26. 4. Úklidu lesa na trase naučné stezky se zúčastnilo 14 dětí. Vzhledem k tomu, že jsme letos neměli žádnou posilu, šli jsme pouze po dvou trasách. Odpadků v lese bylo méně než v předchozích letech, pouze jsme u trati nedaleko od Štamberka narazili na nepěknou černou skládku vysypaného stavebního odpadu. Vysbírali jsme zde vše co jsme zvládli.
  • 15.5. Les plný zvířátek - tradiční akce pro děti z mateřské školky.
  • 22. – 23.5. Tento víkend jsme se s dětmi zúčastnili celopražské soutěže Zelená stezka – Zlatý list. Na stupně vítězů jsme sice letos nedosáhli, ale 4. místo v kategorii starších bylo pěkné.
  • 5.6. – Značení tras na Běhu naděje za aktivní účasti 11 dětí.
  • 11.-13.6. – Tajný výlet úspěšných dětí do autokempu Kokořín. Na výlet dostalo pozvánku 15 dětí a zúčastnilo se ho 14 dětí. Vlak je dovezl do Mšena a dále musely pěšky do kempu. Zde na děti čekaly stany na malebné loučce vklíněné do lesa. Les nám dal dřevo pro přípravu pokrmů, loučka poskytla vedle místa pro stany a ohniště i prostor pro hry. Děti také absolvovaly výstup na hrad a na jeho věž. Sobotní večerní táborák nám předčasně ukončil prudký déšť – program byl přesunut do chaty, kterou jsme zde měli pro tyto případy objednanou. Déšť naštěstí netrval dlouho, a tak se dostalo i na stezku odvahy ve skalách. Neděle se nesla ve znamení hledání vlajky, kterou nám odnesl král Miroslav. Výlet byl prostě jedinečný.
  • 21.6. - Školní rok jsme zakončili táborákem a pak hurá na tábor.
  • 4. – 11.7. – Tábor ve středisku ekologické výchovy Chaloupky, které leží mezi Jihlavou a Třebíčí. Celý týden utekl jako voda v téměř souvislém řetězci her, přírodovědných soutěží, topografie, orientačních závodů a výletů. Po večerech děti rozdělené do 4 skupinek stavěly za táborové peníze, které pracně vydělávaly přes den osady a silnice vedoucí je k pokladu. Poklad také skutečně hledaly v Pohádkovém lese. Na tento les s množstvím záludných míst a zpět vedoucích cest budou jistě všichni dlouho vzpomínat. Jediným problémem bylo na táboře koupání. Blízký rybník je totiž soukromý a děti z Chaloupek do něj nesmí. Nakonec jsme si vystačili s přehradou vybudovanou na lesním potoce. Vydařil se i poslední večer, který však bohužel jeden z chlapců strávil v Třebíči v nemocnici s podezřením na otřes mozku. Jeho rodiče si pro něj přijeli a večer na nás už čekal v Klánovicích na nádraží. Tábora se zúčastnilo 17 dětí a staralo se o ně 5 dospělých lidí. Nemalou pomocí nám přispěly i 2 rodiny bývalých členek oddílu s malými dětmi, které byly v Chaloupkách s námi ubytované.
  • 6.9. První schůzka v novém školním roce, který začal generační obměnou dětí v oddíle. Přihlásilo se nám 11 nových dětí z 2. až 4. třídy a bude určitou dobu trvat, než oddíl tyto nováčky „vstřebá“. Do oddílu začalo chodit 27 dětí, které až na výjimky chodí pravidelně.
  • 8. – 10. 10. - Nejvýznamnější akcí podzimu byl víkendový výjezd do Vlašimi, kde má místní ZO ČSOP velmi pěknou ubytovnu. V sobotu jsme s dětmi vyrazili na Blaník. Vrcholu však dosáhlo pouze družstvo starších dětí, protože ty malé nováčky bychom po výstupu až nahoru asi zpět do Vlašimi už museli nést na zádech. Trasa výletu měla délku 18 km. V neděli jsme si prohlédli záchranou stanici zvířat a pak jsme sbírali v zámeckém parku žaludy a hrály drobné hry. Pak už na nás čekal oběd a cesta do Klánovic. Výletu se zúčastnilo 20 dětí a čtyři vedoucí.
  • 13.11. – Jednodenní výlet do Kutné Hory za neskutečně teplého počasí. S dětmi jsme prošli město, navštívili jsme Vlašský dvůr. Odpoledne jsme našli cukrárnu a dále jsme pěknou procházkou došli do Sedlce ke Kostnici, kterou jsme si prohlédli jen z venku a pak hurá na vlak a domů. Výlet absolvovalo 10 dětí a 2 vedoucí.
  • 29. 11. – Stezku odvahy v polích na okraji Klánovic absolvovalo 21 dětí. Letos nás překvapili všichni nováčci, protože každý z nich prošel trasu za tmy sám.
  • 6. 12. – Mikulášská schůzka spojená s pečením perníčků, přípravou krmítek pro ptáčky do lesa a výrobou drobných ozdob z pedigu. Toto vše se odehrávalo v bytě Fišerů za účasti 21 dětí.
  • 11. 12. – Výlet do Tróji, kde jsme u řeky pozorovaly za odborného vedení ornitoložky pí. Andrýskové vodní ptactvo. Odpoledne jsme navštívili v botanické zahradě skleník Fata Morgana. Výlet absolvovalo za mrazivého počasí 11 dětí.
  • 18. 12. Krmení ptáků a zvířátek v lese je již dlouhá léta tradičně poslední akcí Stopy na konci kalendářního roku. Akce se však letos díky chřipce zúčastnilo jen 6 dětí z oddílu, jejich sourozenci a rodiče. V lese jsme vyvěsili 5 krmítek a 12 krmítek vytvořených ze silných navrtaných kulatin naplněných krmnou směsí pro sýkorky s šplhavce.

 • Práce s neorganizovanými dětmi a pro veřejnost:
  • 15.5. Pořádání akce Les plný zvířátek pro děti z mateřské školky. Z naší strany se na přípravě podílelo 13 dětí, které si připravily 6 stanovišť s různými aktivitami zaměřenými na poznávání přírody a ekologii. Na akci je důležité, že konkrétní činnost na jednotlivých stanovištích si starší děti připravují samy, mladší děti ze Stopy pak vodí po trase malé děti z mateřské školy. Vedoucí a instruktoři mají pak pouze za úkol psaní diplomů, jejich rozdávání, rozdávání drobných odměn a dozor na trase. Trasu absolvovalo cca 23 malých dětí.
  • 5.6. Účast oddílu Stopa na Běhu naděje – značení a odznačování 2 běžeckých tras se zúčastnilo 11 dětí

 • Údržba a rozšiřování naučné stezky Klánovickým lesem:
  • Rozhodující část prostředků na naučnou stezku byla věnována opravám naučné stezky v západní části Klánovického lesa. Zastávky č. 8 a 14 byly nově realizovány. Vzhledem k tomu, že zastávka č. 8 byla na kraji lesa opakovaně ničena, nechali jsme ji posunout do místa zastávky č. 14, která byla přemístěna dále směrem k rybníku Placiny. Na zastávce č. 9 byl vybudován nový stůl se dvěma lavičkami a houpačka pro děti. U zastávky č. 17 byla umístěna nová lavička. Za pomoci dvou chlapců z oddílu byly na zastávkách č. 8 a 14 přimontovány dne 11.10. nové texty.
  • Dozor na trase stezky prováděl opět pan Ing. Hanuš Janoušek, který zároveň zajišťoval průběžně i řadu drobných oprav vybavení – výměny poškozených textů a cedulí především ve východní části lesa.
  • 26.4. - Úklid části trasy naučné stezky v rámci akce „Clean the World“ a „Dne Země“. Akce se účastnilo 14 dětí z našeho oddílu a 4 vedoucí. V lese jsme vysbírali cca 10 velkých pytlů různého odpadu a další objemný odpad. Tyto pytle necháváme na domluvených místech a druhý den je svezou pracovníci MČ Klánovice

 • Další činnost:
  • Byly provozovány vlastní internetové stránky na adrese www.stopa-csop.cz společně s e-mailovou adresou stopa@stopa-csop.cz. Na internetových stránkách jsou uvedeny základní informace o naší ZO, výroční zprávy za uplynulé roky, kompletní text naučné stezky včetně mapy, fotoarchiv, informace o činnosti oddílu Stopa včetně aktuálních informací pro děti. Stav stránek není příliš uspokojivý, proto jsme koncem roku pověřili nejstaršího chlapce z oddílu Davida Trojana, aby se stránkám věnoval a pokusil se o jejich aktualizaci.
  • Petr Macháč pravidelně navštěvoval schůze SMOP na CDM ČSOP.
  • 16.2. Výroční schůze ZO za účasti 7 členů

 • Hospodaření ZO ČSOP:
  • Celkové příjmy:   131.441,94 Kč
  • Celkové výdaje:   132.342,- Kč
  • Výsledek hospodaření je -900,06 Kč. Rozdíl v hospodaření vznikl vysokými náklady na tajném výletě

 • Naši sponzoři a dárci:
  • Ing. Michal Voráček a jeho nadace pro obnovu a rozvoj
  • Místní část Praha Klánovice
  • Magistrát hlavního města Prahy
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (prostřednictvím SMOP ČSOP)
  • SMOP ČSOP Praha

        Děkujeme tímto všem dárcům, kteří podpořili naši činnost. Dary tvoří důležitou část našich příjmů, které nám pomáhají realizovat naši činnost pro děti. Tuto činnost považujeme za důležitý prostředek, který pomáhá dětem smysluplně naplňovat volný čas a tím omezovat působení negativních vlivů dnešní společnosti na děti a mládež (drogy, násilí, kriminalita a další). Dále děkujeme pracovníkům CDM ČSOP a Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP za podporu a pomoc při našich aktivitách s oddílem Stopa.

        Na závěr děkujeme všem našim spolupracovníkům za nezištnou pomoc při práci. Jedná se především o Ing. Petru Fišerovou, která pomáhala s vedením oddílu Stopa a s přípravou a vedením tábora, Mgr. Alenu Nejedlou, Ing. Martina Havličku, kteří pomáhali s vedením tábora, Honzu Drnka, který organizoval tajný výlet, Lucii Červeňákovou, která navrhovala a realizovala kartičky pro celoroční hru dětí. Dále děkujeme Karolíně Bukorové, Miladě Teubnerové, Davidu Trojanovi, Janě Hořejší, Ing. Bětce Fránové, Mgr. Mirkovi Červeňákovi, Ing. Soně Jelínkové a Václavu Hořejšímu.

V Praze dne 13.1.2o11

Ing. Petr Macháč
hospodář ZO
Mgr. Marie Macháčová
statutární zástupce ZO


poslední změna: 12. října 2o16  |  jste návštěvník číslo: 387633o    
webmaster: Capy  |  design: Ange Advertising creation 2oo3