Výroční zpráva za rok 2o11
    16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 1o | o9 | o8 | o7 | 
Kontakt: Členská základna:
 • 14 členů starších 18 let
 • 27 dětí v oddílu Stopa
Hlavní oblasti činnosti: Činnost v roce 2o11:
 • Práce s dětmi a mládeží v oddíle Stopa:
  • Činnost oddílu Stopa vycházela z pravidelných schůzek konaných vždy v pondělí od 16.30 hod. Základní snahou vedení oddílu je činnost v přírodě – v Klánovickém lese, schůzky v propůjčené třídě pořádáme opravdu jen v nejkrajnějším případě deště či jiné klimaticky katastrofické situace (např. zamrzlé rtuti u teploměru). Neodradí nás ani tma v zimním období a divoká prasata, kterými se to v našem lese jen hemží – máme statečné děti, které je zaženou. Základem schůzek (za tento kalendářní rok jsme jich pro děti uspořádali celkem 32) byly hry zaměřené na přírodu, ale i další činnost jako čištění ptačích budek v lese, drobné práce na naučné stezce a úklid části trasy stezky, čištění studánky, práce s mapou a další aktivity.
  • Ve školním roce 2009/2010 byla pro děti opět organizována celoroční hra o Stopy. Děti dostávaly za splnění různých úkolů či účast na vybraných akcích lístečky – Stopy, kterých bylo celkem 20 s různou bodovou váhou (celkem se jedná o 42 bodů). Kartičky tvoří po sestavení jednu velkou fotografii formátu A3 z našeho tábora v Chaloupkách. Závěrem školního roku byl pro děti, které získaly minimálně 26 bodů, organizován za odměnu jednodenní tajný výlet. Jako tradičně nikdo z dětí ani vedoucích dopředu nevěděli, kam se jede. Až cestou zjistili, že cílem výletu je oblast mezi vesnicemi Klínec, Hvozdnice a Bojanovice. Ve školním roce 2010/2011 provází děti opět celoroční hra. Tentokrát děti získávají za jednotlivé aktivity (celkem 21 různých činností) malé hliněné destičky s vyraženým znakem Stopy a bodovou hodnotou (1 – 3 body). Do konce roku 2011 děti měly možnost získat 9 Stop. Pro účast na závěrečném tajném výletě bude nutné získat minimálně 28 bodů. Tato bodová hladina je nastavena tak, aby děti, které se pravidelně účastní činnosti oddílu neměly problém s účastí na tajném výletě, pro děti chodící občas je to však pobídka k intenzivnější práci.
  • Nový rok jsme 15.1. zahájili tradičním výletem do Škvorecké obory. S tímto termínem jsme se trefili akorát do oblevy, která způsobila rozvodnění potoka Výmoly. Museli jsme proto vynechat tradiční úsek cesty vedoucí právě údolím zmíněného potoka, který je pro děti nejatraktivnější. Samozřejmě nechybělo vaření polévek na lihovém vařiči a drobné hry. Výletu se zúčastnilo 15 dětí a 3 vedoucí.
  • 19.2. - Čištění ptačích budek v Klánovickém lese se letos trochu protáhlo, protože jsme šli pouze v jedné skupině a budek je na trase o délce cca 3 km zhruba 20. Akce se zúčastnilo 13 dětí a 2 vedoucí
  • 12.3. - První předjarní výlet jsme uspořádali do oblasti Českého krasu. Cílem výletu bylo pozorování netopýrů v jeskyni nedaleko Srbska za vedení pani Andrýskové. Netopýrů jsme viděli opravdu hodně a děti byly spokojené. Ze Srbska jsme se odpoledne vydali kolem Kubrichtovy chaty na Karlštejn a domů vlakem. Výletu se zúčastnilo 15 dětí a 2 vedoucí.
  • 28.3. - Během této schůzky jsme pomohli přírodě vyčistěním lesní studánky. Akce se zúčastnilo 22 dětí a studánka nám ukázala hladinu čisté vody zbavené listí, klacků a bláta.
  • 8. – 10. 4. - Víkendový výlet do kempu v Sedmihorkách. Zde, jako už tradičně, na děti čekal v pátek večer noční přesun skalami a lesem. V sobotu jsme vyrazili na celodenním výlet. Ráno jsme se svezli motoráčkem do Ktové a z ní jsme vystoupali na Trosky, kde nás málem z věží sfouknul velmi silný vítr. Po občerstvení jsme se vydali pěšky zpět do kempu přes údolí Věžického rybníka a Hrubou skálu. Cestou zbyl i čas na drobné hry. V neděli jsme se toulali Hruboskalskem. Během výletu jsme hledali jaro – každoroční soutěž vyhlašovaná Sdružením mladých ochránců přírody ČSOP. Letos jsme museli najít žábu, zahlédnout běláska řeřichového a najít kvetoucí pampelišku. Pampelišek jsme viděli hodně i jakéhosi běláska jsme viděli, ale žábu jen přejetou na cestě. Takže jsme nemohli jednoznačně prohlásit, zda jaro v Českém ráji opadu nastalo nebo ještě ne. Výletu se zúčastnilo 21 dětí a 3 vedoucí.
  • 18. 4. - Úklidu lesa na trase naučné stezky se zúčastnilo 23 dětí. Šli jsme pouze po dvou trasách (směrem na Štramberk a podél trati k nádraží, druhá trasa vedla západní částí lesa přes Placiny a Nové Dvory). Odpadků v lese bylo méně než v předchozích letech, vysbírali jsme 8 pytlů směsného odpadu a několik větších kusů jako např. obrazovku od televizoru).
  • 21.5. - Značení tras na Běhu naděje za aktivní účasti 5 dětí pod vedením pana Trojana.
  • 21. – 22.5. - Tento víkend jsme se s dětmi zúčastnili celopražské soutěže Zelená stezka – Zlatý list v Prokopském údolí. Na stupně vítězů jsme sice opět nedosáhli, ale 4. místo v kategorii starších bylo velmi pěkné. V sobotu mladší děti v počtu 11 dětí utvořily 2 družstva, v neděli 6 dětí jedno družstvo.
  • 28.5. - Les plný zvířátek - tradiční akce pro děti z mateřské školky. 16 dětí z našeho oddílu připravilo pro malé děti na 6 stanovištích různé jednoduché soutěže z oblasti ekologie a poznání přírody. Menší Stopáci vodili malé děti po skupinkách po trase. Na každém stanovišti na ně čekala drobná odměna, na konci pak diplom a drobný dárek..
  • 5.6. - Tajný výlet pro děti úspěšně absolvující celoroční hru. Nárok účastnit se výletu mělo 20 dětí, jedno dítě se ho neúčastnilo. Výlet organizoval Honza Drnek z řadou pomocníků. Ráno jsme vyrazili vlakem přes Prahu do zastávky Bojanovice. Zde na nás čekal otec Furo (podle soutěže pevnost Boyard). Děti byly zde rozděleny do 4 skupin a dostaly pokyny na cestu a mapky se zakreslenými místy 7 stanovišť. Skupiny si musely samy naplánovat cestu k jednotlivým stanovištím, kde plnily různé více či méně náročné až drsné úkoly. Kus cesty vedl údolím Bojanovského potoka, který jsme museli několikrát přebrodit. Konec akce byl u vlakové zastávky Klínec. Zde děti hledaly podle indicií získaných na stanovištích truhlu s pokladem. Domu jsme se vrátili notně unaveni vlakem.
  • 27.6. - Školní rok jsme zakončili táborákem na zahradě u Fišerů (opékání různých laskomin na ohni) a pak hurá na tábor. .
  • 1.-9.7. - Tábor v Kunžaku u Jindřichova Hradce. Letos jsme se v rámci tábora opět vrátili do oblasti České Kanady, krajiny plné lesů, tajemných balvanů a rybníků. Pro děti jsme připravili táborovou hru zahrnující aktivity v oblasti přírody, turistiky, různých her a soutěží. Za dílčí činnosti získávaly jednotlivé družiny táborové peníze, které večer podle stanovených pravidel proměňovaly v díly různých pozemků. Získané pozemky si družiny mohly vyměňovat i mezi sebou a večerní obchodování se tak někdy podobalo burze. Cílem hry bylo nakoupit co nejvíce pozemků. Základem činnosti na táboře byla jako vždy turistika. Počasí nám však dovolilo pouze 3 celodenní výlety. Jedním z těchto výletů byla orientační hra kdy družiny za doprovodu svých vedoucích absolvovaly trasu o délce cca 16 km. S použitím buzoly děti cestou hledaly dopisy, které je vedly po trase až k pokladu. Ten byl letos schován na pozemku ubytovny, takže děti ušly veliký půlkruh kolem Kužaku. Poslední družina cestou trochu zbloudila, nebylo to však tak zlé, protože jsme pro ně ani nemuseli jet do Rakouska, ani nebylo nutné nechat je hledat policií. Trasu si družina protáhla o cca 4 km a málem přišla o večeři. Zbývající 4 dny jsme strávili převážně v ubytovně, pro děti jsme organizovali hry, soutěže, práci s mapou a další činnost. V jednom z těchto dnů jsme navštívili Jindřichův Hradec a zpět jeli historickým vlakem taženým parní lokomotivou. Poslední táborový den se počasí umoudřilo až odpoledne, takže jsme stihli jen půldenní výlet k nádhernému dolmenu, sbírání borůvek a hledání pokladu. Večer pak byl program v režii dětí. Tábora se zúčastnilo 23 dětí.
  • 5.9. - První schůzka ve školním roce 2011-2012. Nový školní rok jsme zahájili s 27 dětmi, do oddílu přišlo 8 nováčků.
  • 25.9. - Výlet na Karlštejn u příležitosti karlštejnského vinobraní. Přestože byl sraz na nádraží už v 6.20 hod, výletu se zúčastnilo 20 dětí a určitě nikdo z nich nelitoval. Absolvovali jsme speciální prohlídku hradu, v podhradí jsme viděli různá vystoupení a hlavně kostýmovaný průvod císaře a krále Karla IV. Odpoledne nám zbyl i čas na procházku přírodou do Zadní Třebáně, odkud jsme jeli domů vlakem. U Hlavního nádraží děti měly ještě čas na návštěvu dětského hřiště.
  • 3.10. - Schůzka věnovaná sběru žaludů. S tím, co přineslo několik dětí (Matěj Prokopič, David a Anežka Trojanovi a Jakub Švec) jsme nasbírali téměř 200 kg. .
  • 14. – 16. 10. - Víkendový výlet do Sloupu v Čechách, kde jsme byli ubytováni v ubytovně ATOM. V pátek děti dorazily do ubytovny až pozdě večer, zbyl tedy čas pouze na ubytování a šlo se spát. V sobotu jsme za krásného, ale mrazivého počasí vyrazili na celodenní výlet směr Záhořínská kaple, Modlivý důl (nádherná ve skále vytesaná kaple) a Svojkov. Zde jsme si prohlédli zbytky zříceniny hradu Starý Svojkov a vylezli na Tisový vrch odkud byl nádherný výhled do kraje. Dále jsme pokračovali přes Vrchol Slavíček ke krásné vyhlídce na Sloup s nově budovanou chatou a rozhlednou. Větší zastávku jsme udělali u amfiteátru, kde se děti vyřádily ve vytesaných chodbách v pískovcové stěně a přilehlých stavbičkách. Ve Sloupu jsme provedli ještě odbočku na Samuelovu jeskyni. Večer nás čekaly špagety, které uvařila Maruška s Petrou a různé hry a soutěže. V neděli jsme uklízeli ubytovnu a byli na prohlídce hradu Sloup. Výletu se zúčastnilo 20 dětí a 4 dospělí.
  • 11. – 13. 11. - Víkendový výlet do Sedmihorek. Přes pozdní příjezd do kempu jsme v pátek stihli ještě s několika staršími dětmi krátkou vycházku do skal. V sobotu jsme za pěkného, ale studeného počasí prošli Hruboskalsko. Ráno jsme šli přes prameny po žluté značce na hrad Valdštejn. Pod hradem jsme obdivovali zával silnice sesutou skálou. Většinou hlasů jsme si odhlasovali prohlídku hradu. Po obědě jsme pokračovali dále k vyhlídce Hlavatice a pak ke Kopicovu statku. Zde jsme si prohlédli ve skalách vytesané plastiky. Dále jsme toho neměli ještě dost a proto jsme zašli na Radeč prohlédnout si pěknou kapličku. Od arboreta jsme sešli neznačenou zkratkou k rybníčku kdysi našimi dětmi přejmenovaném na Hvězdochyt. Odtud jsme ještě zaskočili pod Maják a zpět do kempu. Tam nám zatím Maruška za asistence Báry uvařila tradiční špagety. Večer jsme děti ještě vytáhli na klasický okruh do skal. Pak už se jen trochu hrálo na kytaru a šlo spát. Druhý den jsme jeli brzy domu, takže jsme stihli dojít pouze na procházku na Hrubou Skálu, Mariánskou vyhlídku a symbolický hřbitov horolezců. Výletu se zúčastnilo 10 dětí a 3 dospělí.
  • 28.11. - Mikulášská schůzka spojená s pečením perníčků, přípravou krmítek pro ptáčky do lesa a výrobou drobných ozdob z pedigu. Toto vše se odehrávalo v bytě Fišerů za účasti 21 dětí. Ještě nás stihnul navštívit Mikuláš s andělem a čertem, kteří rozdali dětem drobné dárky.
  • 12.12. – Stezka odvahy byla organizována tentokrát opět v lese, absolvovalo ji 21 dětí. Převážná většina dětí šla trasu samostatně. Na rozdíl od malých děvčat šli ve dvojicích pouze chlapci.
  • 17. 12. - Krmení ptáků a zvířátek v lese je již dlouhá léta tradičně poslední akcí Stopy na konci kalendářního roku. Akce se zúčastnilo 13 dětí z oddílu, jejich sourozenci a rodiče. V lese jsme vyvěsili 4 krmítka a 6 silných navrtaných kulatin naplněných krmnou směsí pro sýkorky s šplhavce.

 • Práce s neorganizovanými dětmi a pro veřejnost:
  • 21.5. Účast oddílu Stopa na Běhu naděje – značení a odznačování 2 běžeckých tras se zúčastnilo 5 dětí pod vedením pana Trojana.
  • 28.5. - Akce Les plný zvířátek pro děti z mateřské školky. Z naší strany se na přípravě podílelo 16 dětí, které si připravily 6 stanovišť s různými aktivitami zaměřenými na poznávání přírody, ekologii a obratnost (třídění odpadků, poznávání základních přírodnin, házení na cíl, jednoduché pohybové hry). Na akci je důležité, že konkrétní činnost na jednotlivých stanovištích si starší děti připravují samy, mladší děti ze Stopy pak vodí po trase malé děti z mateřské školy. Vedoucí a instruktoři mají pouze za úkol psaní diplomů, jejich rozdávání, rozdávání drobných odměn a dozor na trase. Trasu absolvovalo cca 23 malých dětí.

 • Údržba a rozšiřování naučné stezky Klánovickým lesem:
  • Základní činnost na naučné stezce byla směrována na změnu trasy stezky v úseku od zastávky č. 6 ke klánovické škole. Trasu jsme přesměrovali k dětskému sportovišti po žluté turistické značce a dále po lesní asfaltové silnici na kraj lesa, kde trasa navázala ne původní značení. V rámci tohoto přesměrování byla vytvořena nová mapa stezky a na objednávku nám pan Podpěra zhotovil upravené texty pro zastávky č. 1 a 6 a 2 nové směrovky. Dále byla přemístěna zastávka č. 7 a podél asfaltové silnice nakresleno nové značení stezky. Pro nové směrovky byl zakoupen plech a pro opravy zastávek deska plexiskla. Nový úsek naučné stezky byl doplněn houpačkou na zastávce č. 7. Další prostředky byly věnovány na nezbytné opravy dětského sportoviště (výroba nového domku, opravy houpačky a střechy na lezení) a realizace nové houpačky na zastávce č. 6. Značení, výměny cedulí, montáž a demontáž směrovek byla provedena svépomocně za vydatné aktivní pomoci Davida Trojana.
  • Dozor na trase stezky prováděl opět pan Ing. Hanuš Janoušek. .
  • Pan Sedláček provedl rekonstrukci dětského sportoviště na kraji lesa. Jednalo se o opravu houpačky sedačkové, výroba nové houpačky kládové, nového odpadkového koše, rekonstrukce laviček a stolů, kladiny a malé řetězové houpačky, oprava domečku.
  • Úklid části trasy naučné stezky v rámci akce „Clean the World“ a „Dne Země“. Akce se účastnilo 23 dětí z našeho oddílu, 4 vedoucí a několik rodičů včetně 2 klánovických zastupitelů. Šli jsme pouze po dvou trasách (směrem na Štramberk a podél trati k nádraží, druhá trasa vedla západní částí lesa přes Placiny a Nové Dvory). Odpadků v lese bylo méně než v předchozích letech, vysbírali jsme 8 pytlů směsného odpadu a několik větších kusů jako např. obrazovku od televizoru). Pytle necháváme na domluvených místech a druhý den je svezou pracovníci MČ Klánovice.

 • Další činnost:
  • Byly provozovány vlastní internetové stránky na adrese www.stopa-csop.cz společně s e-mailovou adresou stopa@stopa-csop.cz. Na internetových stránkách jsou uvedeny základní informace o naší ZO, výroční zprávy za uplynulé roky, kompletní text naučné stezky včetně mapy, fotoarchiv, informace o činnosti oddílu Stopa včetně aktuálních informací pro děti. O stránky se staral David Trojan.
  • Petr Macháč pravidelně navštěvoval schůze SMOP na CDM ČSOP.
  • 16.2. Výroční schůze ZO za účasti 7 členů.
  • 29.4. – 1.5. – U příležitosti 25 let činnosti oddílu Stopa a 15 let fungování naší ZO ČSOP bylo pro členy ZO uspořádáno výjezdní školení v autokempu Sedmihorky.

 • Hospodaření ZO ČSOP:
  • Celkové příjmy: 173.892,36 Kč
  • Složení příjmů:

  • - Členské příspěvky 11.500,-

   - Příspěvky dětí na akce 69.725,-

   - Účelové dotace na činnost dětských oddílů:

   - projekt MHMP na dopravu a ubytování na akcích v přírodě 10.000,-

   - dotace na provoz dětského kolektivu získaná od SMOP ČSOP 1.701,-

   - projekty MŠMT získané přes Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP:

   na jarní výjezdy do Sedmihorek 2.520,-

   na tábor v Kunžaku 6.930,-

   na podzimní výjezd do Sloupu v Čechách 2.400,-

   - Dar p. Voráčka a jeho Nadace pro obnovu a rozvoj 40.000,-

   - Dar pana Vacka 10.000,-

   - Dar MÚ Klánovice 16.000,-

   - Úroky z vkladů 16,36

   - Sběr žaludů 600,-

   - Převod příspěvků za děti z roku 2010 2.500,-
  • Celkové výdaje: 167.438,- Kč
  • Složení výdajů:

  • - Výdaje na akce pořádané pro děti celkem:

   - nákup materiálu 9.815,-

   - doprava na akce 18.571,-

   - ubytování 50.861,-

   - místní jízdné 1.976,-

   - vstupné a další služby 8.064,-

   - stravování a nákup potravin 38.690,-

   - Výdaje na naučnou stezku 29.223,-

   - Provozní režie 1.038,-

   - Odvody členských příspěvků 6.300,-

   - Převod příspěvků za děti do roku 2012 2.700,-

   - Příspěvek za ZO do Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP 200,-

 • Naši sponzoři a dárci:
  • p. Michal Voráček a jeho Nadace pro obnovu a rozvoj
  • MČ Praha Klánovice
  • Magistrát hl.m. Prahy
  • MŠMT

         Děkujeme tímto všem dárcům, kteří podpořili naši činnost. Dary tvoří důležitou část našich příjmů, které nám pomáhají realizovat naši činnost pro děti. Tuto činnost považujeme za důležitý prostředek, který pomáhá dětem smysluplně naplňovat volný čas a tím omezovat působení negativních vlivů dnešní společnosti na děti a mládež (drogy, násilí, kriminalita a další). Dále děkujeme pracovníkům CDM ČSOP a Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP za podporu a pomoc při našich aktivitách s oddílem Stopa.

         Na závěr děkujeme všem členům naší organizace za nezištnou pomoc při práci. Jedná se především o Petru Fišerovou, která pomáhala s vedením oddílu Stopa a s přípravou a vedením tábora, dále o Alenu Nejedlou, Káju Bukorovou, Miladu Teubnerovou, Václava Hořejšího, Lucii a Mirka Červeňákovi, kteří pomáhali s vedením tábora, Honzu Drnka, který organizoval tajný výlet. V neposlední řadě děkujeme Janě Hořejší, Bětce Fránové, Martinu Havličkovi a Soně Jelínkové.

V Praze dne 13.1.2012

Ing. Petr Macháč
hospodář ZO
Mgr. Marie Macháčová
statutární zástupce ZO


poslední změna: 12. října 2o16  |  jste návštěvník číslo: 387633o    
webmaster: Capy  |  design: Ange Advertising creation 2oo3