Výroční zpráva za rok 2o12
    16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 1o | o9 | o8 | o7 | 
Kontakt: Členská základna:
 • 14 členů starších 18 let
 • 1 kolektivní člen Mladí ochránci přírody, Stopa
Hlavní oblasti činnosti: Činnost v roce 2o12:
 • Práce s dětmi a mládeží v oddíle Stopa:
  • Činnost oddílu Stopa vycházela z pravidelných schůzek konaných vždy v pondělí od 16.30 hod. Základní snahou vedení oddílu je činnost v přírodě – v Klánovickém lese, schůzky v propůjčené třídě pořádáme opravdu jen v nejkrajnějším případě deště či jiné klimaticky katastrofické situace (např. zamrzlé rtuti u teploměru). Neodradí nás ani tma v zimním období a divoká prasata, kterými se to v našem lese jen hemží – máme statečné děti, které je zaženou. Základem schůzek (za tento kalendářní rok jsme jich pro děti uspořádali celkem 32) byly hry zaměřené na přírodu, ale i další činnost jako čištění ptačích budek v lese, drobné práce na naučné stezce a úklid části trasy stezky, čištění studánky, práce s mapou a další aktivity.
  • Ve školním roce 20011/2012 byla pro děti opět organizována celoroční hra o Stopy. Děti dostávaly za splnění různých úkolů či za účast na vybraných akcích Stopy, kterých bylo celkem 21 s různou bodovou váhou (celkem to bylo 46 bodů). Tentokrát se jednalo o malé hliněné destičky s vyraženým znakem Stopy a bodovou hodnotou (1 – 3 body). Do konce roku 2011 děti měly možnost získat 9 Stop, ostatní pak v prvním pololetí letošního roku. Závěrem školního roku byl pro děti, které získaly minimálně 28 bodů, organizován za odměnu jednodenní tajný výlet. Jako tradičně nikdo z dětí dopředu nevěděl, kam se jede. Až cestou zjistily, že cílem výletu je malá zoologická zahrada Pražských lesů nad Malou Chuchlí.
  • Nový rok 2012 jsme 14.1. zahájili tradičním výletem do Škvorecké obory. Výlet jsme absolvovali po tradiční trase kolem potoka Výmoly ke Květnické studánce, kde jsme vařili čaje a polévky na lihových vařičích. Počasí bylo nepříliš studené, na zemi ležely nepatrné zbytky sněhu. Výletu se zúčastnilo jen 7 dětí a 3 vedoucí.
  • 28.1. - Čištění ptačích budek v Klánovickém lese spolu s vyvěšením 3 nových budek. Akce se zúčastnilo 12 dětí a 2 vedoucí.
  • 26.3. - Během této schůzky jsme pomohli přírodě vyčistěním lesní studánky. Akce se zúčastnilo 22 dětí a studánka nám ukázala hladinu čisté vody zbavené listí, klacků a bláta.
  • Výlet spojený s hledání jara. Tuto akci vyhlásil SMOP ČSOP až na Velikonoce, kdy žádný výlet nepořádáme, takže jsme šli jaro hledat o týden dříve. Výlet byl nasměrován do lužních lesů kolem Labe mezi Velkým Osekem a Poděbrady. Jako příznaky jara jsme hledali hnízdící ptáky, kvetoucí topoly a výrobu pomlázek. Jediné, co nám nepřálo, bylo počasí. Foukal vítr silou blížící se uragánu a bylo velmi chladno s přeháňkami. V tomto počasí nebylo možné vařit teplé nápoje na lihových vařičích, pro zahřátí jsme se stavili v restauraci u soutoku Cidliny a Labe. U Labe jsme našli vrbu, ze které jsme upletli pomlázky a pak nás relativně silný déšť zahnal do další restaurace na polévku. Zbývající atributy jara jsme rovněž našli. Výletu se zúčastnilo pouze 6 dětí a 2 vedoucí – tvořili jsme takovou trochu větší rodinu.
  • 21.4. - Les plný zvířátek - tradiční akce pro děti z mateřské školky. Akci zajistilo 21 dětí za pomoci 4 dospělých
  • 23. 4. - Úklidu lesa na trase naučné stezky se zúčastnilo 22 dětí. Šli jsme pouze po dvou trasách (směrem na Štramberk a podél trati k nádraží, druhá trasa vedla západní částí lesa přes Placiny a Nové Dvory). Množství odpadků v lese mírně ubývá, vysbírali jsme 7 pytlů směsného odpadu a několik větších kusů železa.
  • 25.-8.5. – Výlet na prodloužený víkend do Pilnova statku v Libici nad Doubravou. Výjezd se opravdu podařil – počasí bylo příjemné. Uspořádali jsme 2 celodenní výlety. Jeden do údolí říčky Doubravy, která zde vytváří hluboký kaňon se skálami a četnými peřejemi. Cesta zde byla místy na mokrých kamenech náročná a psa Barunku jsme museli místy i přenášet. Druhý výlet nás zavedl na vrchol s poetickým názvem Spálavu. Byl zde pěkný výhled z louky plné pampelišek. Některé děti byly po aplikaci pampelišek žlutí jak Číňani. Na večeře jsme chodili do restaurace samozřejmě s jednotným jídlem. Jeden menší kluk nás velmi pobavil, když po přinesení jídla prohlásil, že on si objednal hranolky. Výletu se zúčastnilo 19 dětí, 6 dospělých osob a jeden dvouletý špunt.
  • 19. – 20. 5. – Účast na celopražské přírodovědné soutěži Zelená stezka, Zlatý list. V sobotu soutěžila družstva mladší kategorie a naše družstvo mile překvapilo 3. místem, i když před začátkem jsem po náhodné kontrole znalostí prohlásil že máme „šikovné“ děti, protože nepoznají jasan od jeřábu. V neděli skončilo naše družstvo starších dětí na 5. místě. V obou kategorií jsme měli jedno družstvo se 6 dětmi.
  • 19. 5. – Pro Běh naděje naše děti jako už tradičně vytyčovaly trasy v lese. Jednalo se o 4 děti vedené Davidem Trojanem.
  • 28.5. – Na programu schůzky byla orientace v Klánovickém lese, kdy jedno družstvo úspěšně zabloudilo.
  • 2.6. – Tajný výlet za odměnu pro děti úspěšné v celoroční hře. Pozváno bylo 21 dětí, výletu se účastnilo 15 dětí 2 vedoucí a Kája s Miladou, které jako předvoj schovávaly dopisy od Staré Stopy. Cílem výletu byla malá zoologická zahrada Lesů magistrátu hl.m. Prahy nad Malou Chuchlí. Od autobusu sem děti nasměrovaly 3 dopisy. Pro děti zde byla domluvena prohlídka, kdy jsme měli možnost se podívat přímo do výběhů a klecí ke zvěři a zúčastnili jsme se krmení. Děti si pak zastřílely na cíl foukací trubicí na uspávání zvěře. Poté následoval oheň s opékáním buřtů a odpoledne jsme strávili na blízké louce, kdy byly uspořádány pro děti různé atrakce (oslava dne dětí). Dále jsme navštívili nedaleký památný kostelík a pak jsme došli podél trati k barrandovským skalám, kde se dětem podařilo najít několik zkamenělin. Pak už následovala cesta domů. .
  • - 25.6. - Školní rok jsme zakončili táborákem na zahradě u Fišerů (opékání různých laskomin na ohni) a pak hurá na tábor.
  • 30.6. – 8.7. – Tábor na Blatinách v ubytovně Grunt. Letošní tábor jsme strávili v překrásné krajině Žďárských vrchů. Počasí nám přálo, někdy toho sluníčka bylo až příliš. V chladnějších dnech jsme absolvovali 3 celodenní výlety. První výlet jsme pojali jako výlet jednotlivých družin. Děti dostaly mapu, cíl, kam se mají dostat (Pasecká skála ve vzdálenosti asi 6 km vzdušnou čarou od Blatin) a peníze na nákup potravin. Pak jsme jednotlivé družiny postupně vysílali za doprovodu dospělého vedoucího do terénu. Odpoledne se přihnala bouřka a některé družiny se nestihly vrátit a promokly. Lilo i v čas večeře (chodili jsme do cca 1 km vzdálené jízdárny). Nezbylo, než děti nacpat do tří aut a odvézt je na večeři. Co se týče naplněnosti aut, vyhrál Míla, který vezl v autě 3 dospělé a 12 dětí. Další výlet nás zavedl do Svratky, kam jsme jeli ráno autobusem. Zpět jsme pak putovali přes Karlštejn, Zkamenělý zámek, Milovské perničky, Čtyři palice a Milovy. Cestou se děti vyřádily při hře „Pane, pozor na koule“. Třetí výlet uzavíral náš tábor. Vydali jsme se na nejvyšší vrchol Žďárských vrchů, Devět skal. Cestou jednotlivé skupiny hledaly poklad. Pro děti jsme dále měli připravenu půldenní orientační hru vedoucí kolem Blatin. Žádná z družin nezabloudila, i když si některé cestu trošku prodloužily. Zbylý čas jsme strávili převážně v chládku nedalekého lesa při hrách, soutěžích, stavění přehrad na potůčku a skotačením ve vzniklých tůních. Nezbytnou částí programu bylo poznávání přírody – jejich živočichů, bylin a stromů. Děti provázela celotáborová hra zaměřená na poznání zemědělství. Družiny při hrách a soutěžích získávaly body, za které pak dostaly táborové peníze. Večery na společenské místnosti se pak měnily na burzu se zemědělskými stroji a komoditami. Poslední večer jsme strávili programem připraveným dětmi na dvorku Gruntu. Tento večer byl jednoznačně nejlepší oproti řadě předchozích táborů. Tábora se zúčastnilo 23 dětí, 9 dospělých a 2 malí předškoláci.

 • 2. Podpora našeho kolektivního člena - organizace Mladí ochránci přírody, Stopa
  • Činnost dětí v novém školním roce převzala organizace Mladí ochránci přírody, Stopa, která vznikla ke dni 12.7.2012. Dále proto uvádíme pouze rámcově nejvýznamnější akce s dětmi.
  • 12. – 14. 10. – Víkendový výlet do krásného Opárenského mlýna (středisko ATOM) blízko Lovosic. Výletu se zúčastnilo 19 dětí a 4 vedoucí.
  • 21.5. 16. – 18. 11. – Víkendový výlet do kempu Sedmihorky za účasti 15 dětí a 5 dospělých.

 • 3. Práce s neorganizovanými dětmi a pro veřejnost:
 • 28.5. - Akce Les plný zvířátek pro děti z mateřské školky. Z naší strany se na přípravě podílelo 21 dětí z oddílu včetně čtyř dospělých. Naše děti si připravily pro malé děti na 9 stanovištích různé jednoduché soutěže z oblasti ekologie a poznání přírody. Menší Stopáci pak vodili malé děti po skupinkách po trase, kde plnily různé jednoduché úkoly částečně zaměřené na jednoduchou ekologii a poznávání přírody. Na každém stanovišti na ně čekala drobná odměna, na konci pak diplom a malý dárek. Pěkné počasí vylákalo na tuto akci více jak 60 malých dětí, což pro nás znamenalo dodělávat během vlastní akce průkazky a diplomy. Odměny pro malé děti vyšly, ale na úkor našich dětí, na které už nezbylo. Pikantní na akci byla přítomnost divokých prasat v blízkosti stanoviště označeného právě tímto symbolem. Z výsledku akce jsme byli všichni velmi spokojeni.
 • 19.5. Účast oddílu Stopa na Běhu naděje – značení a odznačování 2 běžeckých tras se zúčastnily 4 děti pod vedením Davida Trojana. .

 • 4. Údržba a rozšiřování naučné stezky Klánovickým lesem:
  • Základní činnost na naučné stezce byla směrována na změnu trasy stezky v úseku od zastávky č. 4 k zastávce č. 16. Trasu jsme přeznačili od hráze bývalého rybníka Žák po cestě vedoucí rovnoběžně s tratí na cestu, po které vede zelená turistická značka. Zastávku č. 16 jsme přestěhovali od trati k uvedené křižovatce cest. Od tohoto místa už vede naučná stezka po stávající trase k zastávce č. 12. Celá odbočka od trati k zastávce č. 16 byla nově označena. Sítotiskem jsme nechali udělat nové cedule na zastávku č. 4 a na zastávku č. 1 (mapa i text). Další prostředky byly věnovány na nezbytné opravy dětského sportoviště (houpačky, domek pro děti) a některých zastávek (nové lavičky). Značení odbočky, výměny cedulí, montáž a demontáž směrovek byla provedena svépomocně za vydatné aktivní pomoci Davida Trojana.
  • S panem Trojanem byla uzavřena smlouva na provádění dozoru na trase naučné stezky s tím, že tuto činnost bude provádět jeho syn David. Ten se této funkce ujal velmi zodpovědně a vykonává samostatně drobné opravy. .
  • 23. 4. - Úklidu lesa na trase naučné stezky se zúčastnilo 22 dětí. Šli jsme po dvou trasách (1. trasa směrem na Štramberk a podél trati k nádraží, 2. trasa vedla západní částí lesa přes Placiny a Nové Dvory). Množství odpadků v lese mírně ubývá, vysbírali jsme 7 pytlů směsného odpadu a několik větších kusů železa. Pytle s odpadem odvezli pracovníci MČ Klánovice.

 • 5. Další činnost:
  • Byly provozovány vlastní internetové stránky na adrese www.stopa-csop.cz společně s e-mailovou adresou stopa@stopa-csop.cz. Na internetových stránkách jsou uvedeny základní informace o naší ZO, výroční zprávy za uplynulé roky, kompletní text naučné stezky včetně mapy, fotoarchiv, informace o činnosti oddílu Stopa včetně aktuálních informací pro děti. O stránky se staral David Trojan
  • Petr Macháč pravidelně navštěvoval schůze SMOP na CDM ČSOP.
  • Petr Macháč se v termínu 24. – 25. 3. účastnil sněmu ČSOP.
  • 17.2. Výroční schůze ZO za účasti 9 členů.
  • 3.7. Členská schůze ZO ČSOP za účasti 8 členů. Na této schůzi jsme rozhodnuli o zrušení MOP Stopa v důsledku zrušení SMOP ČSOP jako regionálního orgánu starajícího se o kolektivy MOP v ČSOP. K této situaci došlo v důsledku nedobrých vztahů mezi vedením SMOP a ústředím ČSOP. Bývalé vedení SMOP založilo novou organizaci dětí a mládeže Mladí ochránci přírody. Vzhledem k tomu, že těmto lidem věříme, rozhodli jsme se založit organizační jednotku (kámen) Mladí ochránci přírody, Stopa. Do této organizace jsme převedli všechny děti. Vedením byli pověřeni: Petr Macháč, statutární zástupce, Petra Fišerová a David Trojan. Členská schůze dále schválila připravenou dohodu o kolektivním členství mezi ZO ČSOP a Mladými ochránci přírody, Stopa. Dále jsme schválili převod částky 20.000,- z prostředků ZO ČSOP do nové organizace, tak aby tato organizace byla schopna financovat činnost s dětmi.

 • Hospodaření ZO ČSOP:
  • Celkové příjmy: 154.963,70 Kč
  • Složení příjmů:

  • - Členské příspěvky 4.600,-

   - Příspěvky dětí na akce 69.200,-

   - Účelové dotace na činnost dětských oddílů:

   - projekt MHMP na víkendové akce v přírodě 6.000,-

   - dotace na provoz dětského kolektivu získaná od SMOP ČSOP 1.739,-

   - projekty MŠMT získané přes organizaci Mladí ochránci přírody: 4.500,

   - na jarní výjezdy do Libice nad Doubravou – Pilnův statek 3.040,-

   - na tábor na Blatinách 7.140,-

   - Dar p. Voráčka a jeho Nadace pro obnovu a rozvoj 35.000,-

   - Dar MÚ Klánovice 1.500,-

   - Úroky z vkladů 7,45,-

   - Převod příspěvků za děti z roku 2011 2.700,-

   - Převod nevyčerpaného zbytku daru od pana Vacka a dalších prostředků z roku 2011 8.537,25,-
  • Celkové výdaje: 166.687,- Kč
  • Složení výdajů:

  • - Výdaje na akce pořádané pro děti celkem:

   - nákup materiálu 6.479,-

   - doprava na akce 13.487,-

   - ubytování 44.000,-

   - stravování a nákup potravin 41.797,-

   - Výdaje na naučnou stezku 23.842,-

   - Provozní režie 1.194,-

   - Odvody členských příspěvků 6.200,-

   - Služby pro děti MOP 1.626,-

   - Podpora MOP Stopa

   - dar pro začínající činnost 20.000,-

   - převod dotací na podzimní víkendové výlety 8.062,-

   Výsledek hospodaření je – 11.723,30 Kč. Tato ztráta je způsobena na základě usnesení naší ZO ze dne 3.7. 2012 podporou našeho kolektivního člena - organizace Mladí ochránci přírody Stopa.

   Děkujeme tímto všem dárcům, kteří podpořili naši činnost. Dary tvoří důležitou část našich příjmů, které nám pomáhají realizovat naši činnost pro děti. Tuto činnost považujeme za důležitý prostředek, který pomáhá dětem smysluplně naplňovat volný čas a tím omezovat působení negativních vlivů dnešní společnosti na děti a mládež (drogy, násilí, kriminalita a další). Dále děkujeme vedení organizace Mladí ochránci přírody za podporu a pomoc při našich aktivitách s oddílem Stopa.

  Na závěr děkujeme všem členům naší organizace za nezištnou pomoc při práci. Jedná se především o Petru Fišerovou, která pomáhala s vedením oddílu Stopa a s přípravou a vedením tábora, dále o Káju Bukorovou, Miladu Teubnerovou, Soňu Jelínkovou, Lucii a Mirka Červeňákovi a Mílu Fišeru, kteří pomáhali s vedením tábora. Zvláštní dík patří i Davidovi Trojanovi, který nám pomáhá jak s vedením oddílu Stopa, tak s údržbou naučné stezky.

  V Praze dne 13.1.2013

  Ing. Petr Macháč
  hospodář ZO
  Mgr. Marie Macháčová
  statutární zástupce ZO


  Výroční zpráva Mladí ochránci přírody, Stopa za rok 2012

  Kontakt: Členská základna:
  • 2 členové starší 18 let
  • 30 dětí
  Vznik organizace
  • 3.7. V rámci členské schůze ZO ČSOP 01/91 bylo rozhodnuto o zrušení MOP Stopa v důsledku zrušení SMOP ČSOP jako regionálního orgánu starajícího se o kolektivy MOP v ČSOP. K této situaci došlo v důsledku nedobrých vztahů mezi vedením SMOP a ústředím ČSOP. Bývalé vedení SMOP založilo novou organizaci dětí a mládeže Mladí ochránci přírody. Vzhledem k tomu, že těmto lidem věříme, rozhodli jsme se založit organizační jednotku (kámen) Mladí ochránci přírody, Stopa. V tento den proběhlo ustavující jednání o založení nové organizace pod vedením: Petr Macháč, statutární zástupce, Petra Fišerová a David Trojan. Do založené organizace Mladí ochránci přírody, Stopa jsme se souhlasem členské schůze ZO ČSOP 01/91 a se souhlasem rodičů převedli všechny děti organizované v MOP Stopa. Vedení naší organizace dále schválilo připravenou dohodu o kolektivním členství mezi ZO ČSOP a Mladými ochránci přírody, Stopa. Po získání právní subjektivity a založení účtu získala naše organizace částku 20.000,- Kč z prostředků ZO ČSOP 01/91 pro financování činnosti s dětmi.
  • 12.7. Oficiální vznik organizace na základě Potvrzení od Ministerstva vnitra ČR pod č.j. MV-85858-2/VS-2012 ze dne 2.8.2012, organizace obdržela výše uvedené identifikační číslo.
  • 8.8. Získání Registračního listu od organizace Mladí ochránci přírody IČ 22875352 stvrzujícího naší právní subjektivitu. Je nám přiděleno organizační číslo 107.
  • 19.8. Podpis Dohody o kolektivním členství naší organizace v ZO ČSOP 01/91
  • 20.8. Registrace za účelem zpracování osobních údajů pod č. 00044136.
  • 9.10. Získání účtu pro neziskovky u Československé obchodní banky, a.s. s názvem MOP, STOPA a číslem 255125788/0300.
  • Hlavní oblasti činnosti:
   • Naše organizace si jako organizační jednotka organizace Mladí ochránci přírody dala za cíl práci s dětmi a mládeží, mimoškolní výchovu a vzdělávání zaměřenou na poznávání přírody a turistiku.
   • Naše činnost s dětmi vycházela z pravidelných schůzek konaných vždy v pondělí od 16.30 hod. Základní snahou vedoucích je činnost v přírodě – v Klánovickém lese, schůzky v propůjčené třídě pořádáme jen v případě deště či jiné klimaticky katastrofické situace (např. zamrzlé rtuti u teploměru) a během letošního podzimu jsme tuto možnost nevyužili ani jednou. Neodradí nás ani tma v zimním období a divoká prasata, kterými se to v našem lese jen hemží – máme statečné děti, které je zaženou. Základem schůzek (do konce kalendářního roku jsme jich pro děti uspořádali celkem 14) byly hry a soutěže zaměřené na poznávání přírody.
   • Ve školním roce 20012/2013 je pro děti organizována celoroční hra o Stopy. Děti dostávaly a v novém roce budou dostávat za splnění různých úkolů či za účast na vybraných akcích Stopy – malé hliněné destičky s vyraženým znakem Stopy a bodovou hodnotou (1 – 3 body), kterých je 21 - celkem se jedná o 44 bodů. Do konce roku 2012 děti měly možnost získat 8 Stop, ostatní pak v příštím roce. Závěrem školního roku pak bude pro děti, které získaly minimálně 26 bodů, organizován za odměnu jednodenní tajný výlet. Tato bodová hladina byla nastavena tak, aby děti, které se pravidelně účastní činnosti oddílu neměly problém s účastí na tajném výletě, pro děti chodící jen občas je to však pobídka k intenzivnější práci.
   • 3.9. - První schůzka ve školním roce 2012-2013. Nový školní rok jsme zahájili s 27 dětmi, do oddílu přišlo 8 nováčků, postupně se počet dětí zvýšil na 30.
   • 5.9. – Účast na akci Veletrh kroužků pořádaném v tělocvičně ZŠ.
   • 12. – 14.10. – Víkendový výlet do Opárenského mlýna. Pro děti byl tento výlet pojat opět jako tajný, kdy se až na místě dověděly, kde vlastně stráví víkend. Jednalo se o nádhernou základnu Asociace TOM v Opárenském údolí blízko Lovosic. Páteční večer byl věnován ubytování a topení, protože bylo poměrně chladno a prostory mlýna s kamennými stěnami byly velmi studené. Přes naši snahu a možnosti kamen se místnosti, kde spala děvčata a vedoucí blížily svými parametry mrazírnám. V sobotu jsme za pěkného, ale státe chladného počasí vyrazili Opárenským údolím k Labi, kde jsme se přeplavili přívozem z Malých do Velkých Žernosek. Cílem našeho výletu byla tzv. Kalvárie – vrchol nad řekou se třemi dřevěnými kříži a nádherným výhledem do širokého okolí včetně nádherného kaňonu Labe s názvem Porta Bohemica. Večer jsme s dětmi vyrazili na krátkou noční hru, jejím předem neplánovaným závěrem bylo perfektní přepadnutí Petra a Davida dětmi s Mílou. V neděli jsme pro děti objednali ekologickou hru, kterou pro nás připravila pani správcová s lektorkou ATOMu. Pak už jen následoval úklid, oběd a cesta domů. Výletu se zúčastnilo 19 dětí a 4 vedoucí.
   • 22.10. - Schůzka věnovaná sběru žaludů. S tím, co přineslo několik dětí jsme nasbírali 96 kg žaludů. Dále děti přinesly 4 kg kaštanů a 14,5 kg suchého pečiva. Získanou potravu pro zvěř odvezla Petra Fišerová pro potřeby pražských lesů.
   • 16. – 18. 11. - Víkendový výlet do Sedmihorek. Večer jsme vyrazili na tradiční okruh ve skalách. Bylo mlhavo a taková tma, že bylo nutné používat baterku. V sobotu jsme za studeného počasí vyrazili na celodenní výlet k Věžickému rybníku. Těšili jsme se na posezení v teple v hospodě Čertorie, ale bylo zavřeno. Vše alespoň jistil kiosek u Hrubé Skály, kde měli řadu teplých nápojů. Večeřeli jsme tradiční špagety se sýrem a kečupem. Večer pak uběhl rychle při hrách na jednotlivých chatkách. Druhý den jsme jeli brzy domů, takže jsme stihli dojít pouze pod Maják a kolem pramenů zpět do kempu. Výletu se zúčastnilo 15 dětí a 5 dospělých.
   • 12.12. - Mikulášská schůzka spojená s pečením perníčků a výrobou drobných ozdob z pedigu. Toto vše se odehrávalo v bytě Fišerů za účasti 24 dětí.
   • 17.12. – Stezka odvahy za účasti 15 dětí, které absolvovaly v lese úsek dlouhý cca 500 m bez baterky. Kromě 2 děvčátek šly všechny děti po jednom včetně 2 kluků z 2. třídy. Vzhledem k troše sněhu v lese byla dobrá viditelnost a trasa nebyla tak obtížná.
   • 22. 12. - Krmení ptáků a zvířátek v lese je již dlouhá léta tradičně poslední akcí Stopy na konci kalendářního roku. Akce se zúčastnilo 15 dětí z oddílu, jejich sourozenci a rodiče. V lese jsme vyvěsili 4 krmítka a 5 silných navrtaných kulatin naplněných krmnou směsí pro sýkorky s šplhavce.

 • Hospodaření :
  • Celkové příjmy: 53.562,-
  • Složení příjmů:

  • - dar na činnost s dětmi od ZO ČSOP 01/91 Stopa Klánovice 20.000,-

   - členské příspěvky dětí 9.000,-

   - dotace a dary pro děti získané od ZO ČSOP 01/91 na projekty týkající se činnosti dětí:

   - MČ Klánovice 953,-

   - MHMP přes organizaci MOP 4.000,-

   - Nadace pro obnovu a rozvoj 3.109,-

   - dotace od MŠMT přes MOP 2.200,-

   - dar S. Jelínková 500,-

   - úroky na účtu 0,32
   <
  • Celkové výdaje: 28.605,- Kč
  • Složení výdajů:

  • - Výdaje na akce pořádané pro děti :

   - nákup materiálu 852,-

   - doprava na akce 6.293,-

   - ubytování 11.468,-

   - stravování a nákup potravin 5.709,-

   - služby na akcích 540,-

   - režie organizace 743,-

   - převod příspěvků za děti do roku 2016 3.000,-

  Výsledek hospodaření je 24.957.32 Kč. Převážnou část tvoří příspěvek organizace ZO ČSOP 01/91, která nám touto částkou umožnila činnost s dětmi. Prostředky na činnost, které získáváme z různých projektů dostáváme obvykle až pro akcích, takže potřebujeme na účtu určitou částku pro krytí výdajů na činnost.

  Děkujeme tímto všem našim dárcům a sponzorům za podporu naší činnosti. Jedná se o Městské část Praha Klánovice, Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo školství, kultury a tělovýchovy, Nadaci pro obnovu a rozvoj pana Voráčka a pani Jelínkovou.

  Dále děkujeme vedení organizace Mladí ochránci přírody za jejich pomoc při vzniku naší organizace a dále při vedení našich dětí.

  ul - optsmazat V neposlední řadě chci jako statutární zástupce naší organizace Mladí ochránci přírody Stopa poděkovat za nezištnou pomoc při vedení oddílu dětí Petře Fišerové, Davidu Trojanovi, Marii Macháčové a dalším členům ZO ČSOP 01/91.

  V Praze dne 10.1.2013

  Ing. Petr Macháč
  Statutární zástupce organizace


  poslední změna: 12. října 2o16  |  jste návštěvník číslo: 387633o    
  webmaster: Capy  |  design: Ange Advertising creation 2oo3